• NA STIAHNUTIE

     • Inovovaný školský vzdelávací program (školskom roku 2021/2022 platí pre 1. - 5. ročník) PDF
     • Vnútorný poriadok školy 2020/21 PDF TXT
     • Pôdorys školy 2021/22 DOC
     • Prázdniny v šk. roku 2021/22 PDF
     • Triedni učitelia v šk. roku 2021/22 PDF
     • Zvonenie 2021/22 PDF
     • Školský kalendár 2021/22 PDF
     • Rozpis kabinetov 2020/21 PDF
     • Sprievodca 2020/2021 (web)
     • Sprievodca školským rokom 2021/2022 (web)


     Aktualizované 15. 10. 2021