• CELOSLOVENSKÉ KOLO 2019/2020

     Súťažilo 5 prác, z toho sa 2 umiestnili.

     • 1. Odbor 07 (Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) – 3. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C (Populárno-náučná publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica)
     • 2. Odbor 08 (Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia) – 3. miesto: Katarína Janošková, III.SA (Využitie folklóru v slovenskom cestovnom ruchu)

     KRAJSKÉ KOLO SOČ 2019/2020

     Na medailových pozíciách sa umiestnilo 6 prác z našej školy, pričom 5 z nich sa umiestnilo na postupových miestach, čo znamená, že sa posúvajú do celoslovenského kola.

     • 1. Odbor 02 (Matematika, fyzika) - 1. miesto: Peter Dubecký, III.B (Hľadanie vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami kovových skiel na báze Fe) – postupuje
     • 2. Odbor 05 (Životné prostredie, geografia, geológia) – 1. miesto: Lea Turčaníková, III.B (ZERO WASTE – bezodpadová domácnosť) – postupuje
     • 3. Odbor 06 (Farmakológia a zdravotníctvo) – 2. miesto: Rebecca Miadoková, III.SA (Prevencia obezity v Rimavskej Sobote) – postupuje
     • 4. Odbor 07 (Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) – 1. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C (Populárno-náučná publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica) – postupujú
     • 5. Odbor 08 (Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia) – 1. miesto: Katarína Janošková, III.SA (Využitie folklóru v slovenskom cestovnom ruchu) – postupuje
     • 6. Odbor 16 (Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba) – 3. miesto: Klára Farkašovská, III.B (Tanečná performance Kontakt) - nepostupuje

     Všetkým študentom srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole. Sme na Vás pyšní!


     ŠKOLSKÉ KOLO

     Odbor 01 – Problematika voľného času

     1. miesto: Matúš Fábry a Richard Rzepiel, III.B
     2. miesto: Simona Minčičová, III.SB
     3. miesto: Alexandra Fekete, III.AA

     Odbor 02 – Matematika, fyzika

     1. miesto: Peter Dubecký, III.B
     2. miesto: neudelené
     3. miesto: Laura Alexandra Chomčová, III.SA

     Odbor 03 – Chémia

     1. miesto: Dávid Forgon, III.B
     2. miesto: Šimon Schwarc, III.B
     3. miesto: Radka Kotlárová a Simona Bosnyáková, III.C

     Odbor 04 – Biológia

     1. miesto: Patrícia Kopčová, III.B
     2. miesto: Michaela Bohušová, III.AA

     Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

     1. miesto: Lea Turčaníková, III.B
     2. miesto: Viktória Valková, III.B

     Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia

     1. miesto: neudelené
     2. Rebecca Miadoková, III.SA

     Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     1. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C

     Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

     1. miesto: Katarína Janošková, III.SA

     Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     1. miesto: Ján Kapráľ, III.C

     Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

     1. miesto: neudelené
     2. miesto: neudelené
     3. miesto: Vanesa Sabolová, III.C

     Odbor 11 – Informatika

     1. miesto: Kristián Lengyel a Daniel Kuchár, III.C

     Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy

     1. miesto: Natália Seligová, III.SA
     2. miesto: Simona Horňáková, III.C

     Odbor 15 – Ekonomika a riadenie

     1. miesto: Cyntia Vargová, III.C
     2. miesto: Viktória Buchalová, III.AA
     3. miesto: Matej Hudák, III.C

     Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, odevná, umelecká tvorba

     1. miesto: Klára Farkašovská, III.B
     2. miesto: Tamara Kovácsová, III.C
     3. miesto: Samuel Šelesták, III.AA

     Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

     1. miesto: Natália Čižmárová, III.SA
     2. miesto: Sebastián Dzuro, III.B
     3. miesto: Michaela Zajacová, III.SB

     Aktualizované 16.9.2021