• VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA

     1. miesto v odbore 16 - Zuzana Madarasová z III.AA.
     2. miesto v odbore 02 - Ema Galdunová z III.SB.
     2. miesto v odbore 04 - Michaela Moravská z III.AA.
     2. miesto v odbore 17 - Rebeka Andrášová z III.AA.
     3. miesto v odbore 02 - Barbora Čemanová z III.SB.
     3. miesto v odbore 15 - Daniel Dzurík z III.B.


     VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA

     01 – Problematika voľného času

     1. miesto – Richard Varga, III.C
     2. miesto – Michaela Kovaľová, III.SA
     3. miesto – Katarína Kraková, III.SB

     02 – Matematika, fyzika

     1. miesto – Ema Galdunová, III.SB
     2. miesto – Barbora Čemanová, III.SB
     3. miesto – Lucia Ploščicová, III.AA

     03 – Chémia, potravinárstvo

     1. miesto – Tamara Botová + Martina Hrabovská, III.AA
     2. miesto – Andrea Rosa, III.SA

     04 – Biológia

     1. miesto – Michaela Moravská, III.AA
     2. miesto – neudelené
     3. miesto – Yelizaveta Ostrovska + Matej Petrunčík, III.B

     05 – Životné prostredie, geografia, geológia

     1. miesto – neudelené
     2. miesto – Ľudmila Uramová, III.C

     06 – Zdravotníctvo, farmakológia

     1. miesto – Michaela Malegová, III.SB
     2. miesto – Terézia Jeníková, III.C
     3. miesto – Emma Horňáková, III.AA

     08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

     1. miesto – neudelené
     2. miesto – Sára Palečková, III.SB

     13 – História, filozofia, právne vedy

     1. miesto – Lea Machová, III.SA
     2. miesto – Sara Domonkošová, III.AA

     15 – Ekonomika a riadenie

     1. miesto – Daniel Dzurík, III.B
     2. miesto – Nina Zuzana Marhefková, III.SA

     16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

     1. miesto – Zuzana Madarasová, III.AA
     2. miesto – Tamara Gregová, III.SA
     3. miesto – Tímea Ježová, III.SB

     17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

     1. miesto – Rebeka Andrášová, III.AA
     2. miesto – Barbora Gbúrová, III.SB
     3. miesto – Daniela Hudáková, III.B