• Súťažné odbory

    •  

     01 – Problematika voľného času

     02 – Matematika, fyzika

     03 – Chémia, potravinárstvo

     04 – Biológia

     05 – Životné prostredie, geografia, geológia

     06 – Zdravotníctvo a farmakológia

     07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     08 – Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia

     09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

     11 – Informatika

     12 – Elektrotechnika a hardware

     13 – História, filozofia, právne vedy

     14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     15 – Ekonomika a riadenie

     16 – Teória kultúry ,umenie, umelecká ,odevná tvorba

     17 – Pedagogika, psychológia, sociológia