• Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2019/2020:

    (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)

    • Mgr. Kišeľáková Viera ANJ – RUJ, triedna učiteľka II.AA, predseda PK, koordinátor drogovej prevencie a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
    • Calloway Wesley B., zahraničný lektor
    • Mgr. Crawley Andrea, ANJ, triedna učiteľka II.B
    • Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
    • Mgr. Gáborová Mária, ANJ
    • Gribushina Marina, ANJ – NEJ – RUJ, triedna učiteľka IV.A
    • Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ
    • Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ, triedny učiteľ III.AA
    • Mgr. Kreith Kronová Ivana, ANJ – NEJ – UA
    • Mgr. Semancová Veronika, ANJ – GEG
    • Mgr. Šimonová Jarmila, ANJ – DEJ – OBN

     

     

    Akualizované 8. 9. 2019 (FT)