• Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2022/2023:

    (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)


    1. Mgr.  KIŠEĽÁKOVÁ Viera (KS)
    2. Collins Benjamin Klee (BN)
    3. Mgr.  CRAWLEY Andrea (CR)
    4. Mgr.  FEDORKOVÁ Tatiana (FT)
    5. GRIBUSHINA Marina (GR)
    6. Mgr.  HOMZOVÁ Anna Mária (HZ)
    7. Mgr.  KARDOHEĽOVÁ Mária (KD)
    8. Mgr.  KOČIŠ Miroslav (KC)
    9. Mgr.  KURUCOVÁ Róberta (KU)
    10. PaedDr.  PIVARNÍKOVÁ Adriána (PV)
    11. Mgr.  SZMOLKOVÁ Zuzana (SZ)

    Akualizované 20. 12. 2022