• Členovia predmetovej komisie (PK):

    1. RNDr. Františka Tarabčáková (MAT – FYZ) - vedúca PK
    2. Mgr. Milan Marinčák (MAT – TSV) - riaditeľ školy
    3. Lda. Margarita Rodriguez Fernandez (MAT - FYZ)
    4. PaeDr. Ivana Miškaninová (GEG - INF)
    5. RNDr. Lýdia Plačková (MAT - FYZ)
    6. ​Mgr. Anna Parnayová (MAT - FYZ)
    7. ​Mgr. Viola Pastrnáková (GEG - INF)
    8. Ing. Albín Sakal (INF – ETV)
    9. Ing. Magdaléna Vacková (INF)
    10. Mgr. Eliška Oceľáková (TEV - BRV)
    11. Mgr. Róbert Knap (GEG - TEV)
    12. Mgr. Jaroslav Wiener (TEV - RJA)
    13. Mgr. Zuzana TOMEČKOVÁ (MAT-CHE)

     

    Vyučujúci z iných predmetových komisii :

    1. Mgr. Tatiana Fedorková (GEG – ANJ), PK – Cudzích jazykov
    2. Mgr. Veronika Semancová (GEG - ANJ) PK - Cudzích jazykov
    3. Mgr. Andresa Spišáková (GEG - BIO), PK - prírodných vied
    4. RNDr. Zuzana Majerčáková (MAT - FYZ), PK - prírodných vied
    5. Agustín Murillo López (MAT - JSP), PK - Španielskeho jazyka
    6. Ldo. Ernesto García Noriega (GEG, BIO - CHE), PK - Španielskeho jazyka
      

    Aktualizované 3. 12. 2019