• Členovia predmetovej komisie (PK):

    1. RNDr. Františka Tarabčáková TA MAT – FYZ - predseda PK
    2. Mgr. Milan Marinčák MM MAT – FYZ - riaditeľ gymnázia
    3. Lda. Margarita Rodriguez MG MAT - FYZ
    4. Mgr. Anna Parnayová PR MAT – FYZ
    5. RNDr. Lýdia Plačková PL MAT - FYZ
    6. Mgr. Zuzana Tomečková TM MAT - CHE
    7. Mgr. Viola Pastrnáková PA GEG – INF
    8. PaedDr. Ivana Miškaninová MI GEG – INF
    9. Ing. Albín Sakal SB INF – ETV
    10. Ing. Magdaléna Vacková VA INF
    11. Mgr. Róbert Knap KN TSV - GEG
    12. Mgr. Jaroslav Wiener W TSV - RJA

    Vyučujúci z iných PK:
    1. Mgr. Tatiana Fedorková FT GEG – ANJ PK – Cudzie jazyky
    2. Mgr. Dana Papuga PP TSV - ANJ PK – Cudzie jazyky
    3. Mgr. Jakub Vlček VL TSV - ANJ PK – Cudzie jazyky
    4. Mgr. Andrea Spišáková SI GEG - BIO PK – Prírodovedné predmety
    5. Lic. Agustín Murillo López MU MAT – FYZ - JSP PK – Španielsky jazyk
    6. Gda. María Martínez Corbalán MA GEG – JSP PK – Španielsky jazyk


    Aktualizované 8. 9. 2020