• Zoznam krúžkov:

     1. AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES / ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV
     2. Baile flamenco
     3. Biologický krúžok pre maturantov (projekt)
     4. CINE EN ESPAÑOL (FILMY PO ŠPANIELSKY)
     5. Debatný klub
     6. DofE - Cena vojvodu z Edinburgu
     7. EnviroKrúžok
     8. Finančná gramotnosť
     9. Francúzština pre mierne pokročilých
     10. Francúzština pre začiatočníkov
     11. Fyzikálny krúžok
     12. Get to know English speakers
     13. Krúžok animoterapie
     14. Krúžok laboratórnych cvičení pre maturantov
     15. Krúžok laboratórnych cvičení pre nematurantov
     16. Krúžok ľudských práv
     17. Matematika bez stresu
     18. Maturitná príprava
     19. Medzi riadkami
     20. Nemčina do života
     21. Oddiel Prvej Pomoci
     22. Právnický krúžok
     23. Príprava DELE
     24. Príprava na maturitnú skúšku z ruského jazyka
     25. Programovanie mikro:bit-ov
     26. Rozhlasový krúžok
     27. Ruský klub
     28. SUCCESS
     29. Školský časopis
     30. Školský časopis v španielskom jazyku
     31. Španielčina
     32. Taller de conversación en Español
     33. TEATRO Y TALLER DE POESIA
     34. Tenis a stolný tenis
     35. TRADUCCIÓN (PREKLADANIE)
     36. Zaujímavá fyzika

      

     Podrobnejšie informácie ku krúžkom:


     AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES / ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV

     Vedúci krúžku: Murillo López, Agustín

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES - Agustín Murillo López

     El ajedrez es un actividad/juego/deporte que pedagógicamente contribuye a mejorar los siguientes aspectos:

     *  Intelectual.* Personalidad.* Social.* Salud.

     En este taller los estudiantes podrán:

     *  Aprender los fundamentos el ajedrez.* Participar en torneos locales.*  Jugar contra computadoras.

     ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV - Agustín Murillo López

     Šach je aktivita/hra/šport, ktorá pomáha zlepšovať tieto aspekty osobnosti žiaka:

     * Intelektuálny. * Osobnostný. * Spoločenský. * Zdravotný.

     V tomto krúžku žiaci môžu:

     * Osvojiť si základy šachu. * Súčastňovať sa na lokalných turnajoch. * Hrať proti počítačom.

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Baile flamenco

     Vedúci krúžku: Juárez María, Flamenco

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Taller de baile flamenco, en el que se aprenderán nociones básicas, técnicas y coreografías de diferentes palos flamencos.

     Navrhovaný deň stretnutí: Lunes

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Biologický krúžok pre maturantov (projekt)

     Vedúci krúžku: Nemcová Iveta, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: IV., V.

     Charakteristika: Cieľom krúžku je:

     -              kladenie dôrazu na logické a kreatívne myslenie a spájanie informácií z rôznych biologických disciplín, čo je trend vo svetových súťažiach

     -              zlepšovať manuálnu zručnosť na praktických cvičeniach

     -              schopnosť učiť sa efektívne a zlepšiť si pamäť

     -              opakovať učivo  za účelom lepšie interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie

     -              aplikovať biologické poznatky pri riešení konkrétnych úloh

     -              vedomostné požiadavky sú rozšírené o vybrané témy a zručnosti, ktoré sú východiskom pre ďalšie štúdium biológie

     -              schopnosť uviesť príčiny problémov, vyvodiť závery, navrhnúť riešenia

     -              získať a spracovať údaje o živej prírode (sformulovať otázku/hypotézu, navrhnúť postup, pozorovať, experimentovať, vyvodiť závery, prezentovať)

      

     Navrhovaný deň stretnutí: štvrtok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CINE EN ESPAÑOL (FILMY PO ŠPANIELSKY)

     Vedúci krúžku: Murillo López, Agustín

     Krúžok vhodný pre: II., III., IV., V.

     Charakteristika: CINE EN ESPAÑOL (FILMY PO ŠPANIELSKY)

     Agustín López Murillo

     El cine en español tiene un importante lugar dentro de la cinematografía mundial.

     En este taller el estudiante podrá ver y discutir algunas de las películas más importantes del cine en español, lo cual le ayudará a mejorar su nivel de comprensión de la lengua.

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Debatný klub

     Vedúci krúžku: Lacková, Eva, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Debatný klub učí umeniu formulovať argumenty formou akademickej debaty proti sebe argumentujúcich tímov na zaujímavé témy zo súčasnej spoločnosti. Počas jednotlivých stretnutí pod vedením skúsených debatérov sa snažíme vytvárať priestor na vyjadrenie vlastných názorov, rozvíjať schopnosť formulovať myšlienky a kriticky myslieť. Zároveň chceme naše debatné tímy zapojiť aj do debatnej ligy.

     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody

     Poznámka: Krúžok je vedený na rovesníckej úrovni

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DofE - Cena vojvodu z Edinburgu

     Vedúci krúžku: Šimonová Jarmila, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Krúžok je zameraný na osobné stretnutia s vedúcimi programu s účelom mentoringu účastníkov DofE.

     Navrhovaný deň stretnutí: v utorok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     EnviroKrúžok

     Vedúci krúžku: Ružičková Pastrnáková Viola, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Záleží ti na budúcnosti sveta? Prihlás sa do Envirokrúžku a podieľaj sa na zvyšovaní  ekologického povedomia svojich spolužiakov rôznymi aktivitami. Každý z nás má v rukách život našej planéty.

     Navrhovaný deň stretnutí: Štvrtok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Finančná gramotnosť

     Vedúci krúžku: Sakal Albín

     Krúžok vhodný pre: II., III.

     Charakteristika: Takmer nikto z nás sa nevyhne kontaktu so svetom financií. Áno, je lepšie byť bohatý, zdravý a šťastný ako chudobný, nemocný a nešťastný.  Ponúkame Vám možnosť spoznať lepšie svet peňazí, alebo radšej ekonomiky a podnikania prostredníctvom on-line učebnice. Získajte po štúdiu absolvovaním testu certifikát, ktorým sa môžete pochváliť nielen na Slovensku od neziskovej organizácie JA Slovensko. Súčasne sa budete môcť pripravovať aj na ekonomickú olympiádu. Krúžok bude fungovať aj v čase on-line vzdelávania.

     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody študentov a učiteľa

     Poznámka: Možnosť získať certifikát

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Francúzština pre mierne pokročilých

     Vedúci krúžku: Mako-Martonová Katarína, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Krúžok je určený všetkým, ktorí už s francúzštinou majú nejaké skúsenosti, zvládli základy a radi by zlepšili svoju úroveň (z úrovne A2 na B1)

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Francúzština pre začiatočníkov

     Vedúci krúžku: Mako-Martonová Katarína, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Zoznámte sa s francúzštinou a získajte v nej základy.

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Fyzikálny krúžok

     Vedúci krúžku: Majerčáková Zuzana RNDr.

     Krúžok vhodný pre: IV., V.

     Charakteristika: Fyzikálny krúžok je určený pre záujemcov o rozširujúce učivo a môže slúžiť na prípravu študentov na maturitnú skúšku z fyziky.

     Navrhovaný deň stretnutí: podľa záujmu

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Get to know English speakers

     Vedúci krúžku: Klementová Vladimíra, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV.

     Charakteristika: Náplňou krúžku je poskytnúť študentom príležitosť komunikovať v anglickom jazyku s ľuďmi z rôznych kútov sveta (Texas, Ghana, Rusko, Taliansko atď.) prostredníctvom videohovorov a nadobudnúť skúsenosti s rozpoznaním a poruzumením rôznych prízvukov v angličtine. Predmetom rozhovorov budú aktuálne témy zo sveta i života v daných krajinách. Predpokladané trvanie rozhovorov je 15 – 20 minút, druhá polovica hodiny je venovaná rozhovorom o získaných informáciách.

     Navrhovaný deň stretnutí: pondelok

     Poznámka: Na realizovanie krúžku je potrebná učebňa s PC, webkamerou a reproduktorom.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Krúžok animoterapie

     Vedúci krúžku: RNDr. Viktória Kokorďáková

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Zvýšiť informovanosť o pozitívnom pôsobení zvierat na psychické a fyzické zdravie človeka. Obsahom krúžku budú teoretické informácie a podľa možností aj praktické ukážky aktivít so zvieratami - canisterapia, hipoterapia atď.

     Navrhovaný deň stretnutí: Utorok - Štvrtok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Krúžok laboratórnych cvičení pre maturantov

     Vedúci krúžku: Tomečková Zuzana, Mgr.; Erika GÖRCSÖSOVÁ, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Strentutia sú určené pre maturantov chémie na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomostí a zručností a utriedenie poznatkov. Cieľom činností v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike, praktickými experimentmi pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.

     Navrhovaný deň stretnutí: Štvrtok a iný deň podľa rozvrhu

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Krúžok laboratórnych cvičení pre nematurantov

     Vedúci krúžku: Tomečková Zuzana, Mgr.;  Erika GÖRCSÖSOVÁ, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Krúžok je zameraný pre žiakov, ktorí radi bádajú, zaujímajú sa o chémiu bežného života a chcú si zdokonaliť praktické zručnosti v chémii.  Keďže veľa žiakov má dominantný kinestetický učebný štýl, krúžok je určený nielen pre budúcich  chemikov a lekárov, ale aj žiakov, pre ktorých je chémia náročným predmetom.

     Navrhovaný deň stretnutí: Štvrtok a iný deň podľa rozvrhu

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Krúžok ľudských práv

     Vedúci krúžku: Fečková Jana , Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Krúžok ľudských práv je určený všetkým študentom, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti dodržiavania základných práv človeka a občana. Náplňou krúžku je naučiť sa diskutovať, zaujať svoj postoj k aktuálnym sociálno-spoločenským problémom a rozvíjať kritické myslenie.

     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu hodín

     Poznámka: bez poznámok

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Matematika bez stresu

     Vedúci krúžku: Tarabčáková Františka, RNDr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III.

     Charakteristika: Študenti si budú môcť utriediť poznatky získané na hodinách, precvičiť typové úlohy s ktorými majú problémy a riešením úloh upevniť získané vedomosti. Cieľom činnosti krúžku je pochopiť, že matematiky sa netreba báť, ale len počítať, počítať a počítať.

     Navrhovaný deň stretnutí: Okrem pondelka, ktorýkoľvek iný deň.

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Maturitná príprava

     Vedúci krúžku: Crawley Andrea, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: IV.

     Charakteristika: Príprava žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

     Navrhovaný deň stretnutí: utorok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Medzi riadkami

     Vedúci krúžku: Didnianská, Martina, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: III., IV.

     Charakteristika: Krúžok je určený hlavne žiakom maturitného ročníka, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o slovenský jazyk a literatúru a chcú si vyplniť medzery medzi riadkami. Cieľom krúžku je prehlbovať, upevňovať a systematizovať poznatky zo SJL, ktorú zatraktívnia a uľahčia prípravu na maturitnú skúšku zo SJL.

     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu (pondelok/streda)

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Nemčina do života

     Vedúci krúžku: Gribushina Marina

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: -            Komunikovať v nemčine, použivať jazyk v bežných každodenných činnostiach a situáciach

     -              Vedieť viac o nemeckej kultúre, zvykoch a tradíciách,

     -     pripraviť sa na Olympiádu v nemčine alebo na skušku Šprachdiplom - podla zaujmu.,

     -     pozerať videa a filmy v nemčine a o nich diskutovať.

      

     Navrhovaný deň stretnutí: Podla dohody so študentami

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Oddiel Prvej Pomoci

     Vedúci krúžku: Papuga Dana, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Teoretický a praktický nácvik Prvej pomoci a príprava na súťaž SČK

     Navrhovaný deň stretnutí: štvrtok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Právnický krúžok

     Vedúci krúžku: Škárová Renáta, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: II., III., IV., V.

     Charakteristika: Nadobúdanie teoretických ale predovšetkým praktických zručností z oblasti práva interaktívnou formou pod vedením študentov Právnickej fakulty UPJŠ.

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Príprava DELE

     Vedúci krúžku: Töröková Martina, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV.

     Charakteristika: Príprava žiakov klasickej a bilingválnej sekcie na certifikované skúšky DELE v španielskom jazyku, úrovne A1, A2, B1, B2 a tých, ktorí sa chcú zlepšovať v španielčine.

     Navrhovaný deň stretnutí: podľa záujmu

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Príprava na maturitnú skúšku z ruského jazyka

     Vedúci krúžku: Kišeľáková Viera, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: IV., V.

     Charakteristika: Cieľom krúžku je pripraviť záujemcov na ústnu maturitu z ruského jazyka na úrovni B1.

     Navrhovaný deň stretnutí: pondelok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Programovanie mikro:bit-ov

     Vedúci krúžku: Sakal Albín

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Programovanie môže byť aj zábavné ak hneď vidíte výsledok: svietiacu diodu, nápis, led pásik, ktorý reaguje na Váš pokyn, zvyuk, ktorý ovplyvňujete pohybom ruky a mnohé ďalšie aplikácie s využitím unikátneho systému, ktorý v UK distribuovalo rádio BBC pre milióny záujemcov. Naučte sa programovať mikro:bit!

     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rozhlasový krúžok

     Vedúci krúžku: Szmolková Zuzana, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Krúžok je určený pre študentov všetkých ročníkov, ktorí majú záujem o prípravu rozhlasového vysielania pre študentov a zamestnancov našej školy. Počas tohto vysielania sa študenti vo svojich príspevkoch budú venovať významným dňom v kalendári, pripravia si rôzne zaujímavé rozhovory, napr. so študentmi našej školy, ktorí reprezentujú našu školu, s prvákmi, maturantmi, ap. Študenti poslucháči budú môcť dať zahrať pesničku svojim kamarátom a učiteľom, napr. ako prejav vďaky alebo pri príležitosti menín. Žiaci zapojení do tohto krúžku budú mať možnosť získať skúsenosti s týmto typom práce, najmä ak uvažujú o štúdiu žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie. Toto vysielanie môže byť rozdelené na vysielanie v slovenskom, anglickom, španielskom, ruskom jazyku.

     Navrhovaný deň stretnutí: utorok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ruský klub

     Vedúci krúžku: Gribushina Marina

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: -            Komunikovať v ruštine,

     -              Vedieť viac o ruskej kultúre, zvykoch a tradíciách,

     -              Naučiť sa variť jedlá ruskej kuchyne,

     -              Dopisovať si so študentami ruských škôl,

     -              Zúčastniť sa podujatí Zväzu Rusov na Slovensku,

     -              Zaspievať si ruské pesničky –

     Pridaj sa k nám – nudiť sa nebudeš!

     Navrhovaný deň stretnutí: podla dohody s študentami

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     SUCCESS

     Vedúci krúžku: Kočiš Miroslav Mgr.

     Krúžok vhodný pre: IV., V.

     Charakteristika: The main objective of the club is to empower students with the right mindset for success in their studies and life. Developing critical thinking skills, ethical behaviour and creativity.

     Plan (weekly turns):

     1. Effective learning.

     2. Practical life and work.

     3. Extra practice for success in exams.

     Students read, watch videos and respond through given questions at their leisure. Teacher is available online each Tuesday 17:00-18:00. Brief feedback will be provided in school on agreed day and time.

     Hlavným cieľom krúžku je osobnostný rozvoj a anglický jazyk.

     Rozvíjanie kritického myslenia, etického správania a tvorivosti.

     Schopnosť učiť sa v súvislostiach a naprieč disciplínami, pre školu i pre život.

     Navrhovaný deň stretnutí: Utorok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Školský časopis

     Vedúci krúžku: Škárová Renáta, Mgr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Príprava, tvorba, vydávanie, distribúcia školského časopisu, mapujúceho predovšetkým dianie na našej škole

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Školský časopis v španielskom jazyku

     Vedúci krúžku: Andrejčák Pavol, PhDr.

     Krúžok vhodný pre: II., III., IV.

     Charakteristika:

     Ak máš vzťah k novinárskej činnosti, zaujíma ťa školský život a chcel by si informovať o živote školy tvojich spolužiakov, pridaj sa k nám!

     Navrhovaný deň stretnutí: pondelok

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Španielčina

     Vedúci krúžku: Susana Zurrunero Romero

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Acreditación de los estudiantes con el Diploma de Español como lengua extranjera

     Navrhovaný deň stretnutí: Lunes 14.00 a 15.00

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Taller de conversación en Español

     Vedúci krúžku: Ernesto García Noriega

     Krúžok vhodný pre: II., III., IV., V.

     Charakteristika: La finalidad del taller  es:

     -              Mejorar la destrezas comunicativa oral en español.

     -              Mejorar la confianza para desenvolverse oralmente en español.

     -              Aumentar progresivamente la fluidez en español.

     -              Usar el español para hablar de temas de la vida real en un entorno más distendido que el académico.

      

     Navrhovaný deň stretnutí: Martes a las 15:00

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     TEATRO Y TALLER DE POESIA

     Vedúci krúžku: RODRIGUEZ WILHELMI MARIA

     Krúžok vhodný pre: III., IV.

     Charakteristika: DIVADELNÝ KRÚŽOK

     Navrhovaný deň stretnutí: UTOROK

     Poznámka:

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tenis a stolný tenis

     Vedúci krúžku: Wiener Jaroslav ,Mgr

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Tenis aj stolný tenis -skupinové tréningy

     Navrhovaný deň stretnutí: Štvrtok

     Poznámka:


     TRADUCCIÓN (PREKLADANIE)

     Vedúci krúžku: Murilloo López, Agustín

     Krúžok vhodný pre: II., III., IV., V.

     Charakteristika: TRADUCCIÓN (PREKLADANIE)

     Agustín López Murillo

     La traducción es una actividad cada vez más práctica y útil en el mundo crecientemente globalizado en el que vivimos. La traducción sensibiliza al estudiante a las diferencias semánticas, sintácticas, de estilo y culturales que existen entre las dos lenguas.

     En este taller el estudiante practicará con traducciones reales entre los idiomas eslovaco y español.

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:


     Zaujímavá fyzika

     Vedúci krúžku: Kubíková Eva, RNDr.

     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.

     Charakteristika: Realizácia zaujímavých experimentov, ich vysvetlenie a natočenie videí

     Navrhovaný deň stretnutí:

     Poznámka:


     Aktualizované 7. 9. 2021