• KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

     Javy v prírode a technickej praxi - Mgr. Gabriela Čurková
     Fyzikálny krúžok  - RNDr. Zuzana Majerčáková
     Záhradkár  - RNDr. Zuzana Majerčáková
     Biologický krúžok - Mgr. Iveta Nemcová
     Mladý chemik - RNDr. Lenka Šimková

     Podrobnejšie informácie ku krúžkom nájde na web stránke školy v časti Krúžky.


     Aktualizované 16. 9. 2019 (NE)