• KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

     Mgr. Erika Görcsösová                  - Veda nás baví               

     RNDr. Zuzana Majerčáková        - Fyzikálny krúžok

     Mgr. Iveta Nemcová                     - Biologický krúžok

     RNDr. Lenka Šimková                    - Krúžok laboratórnych cvičení pre nematurantov

     Podrobnejšie informácie ku krúžkom nájde na web stránke školy v časti Krúžky.


     Aktualizované 31. 8. 2020 (NE)