• Realizácia aktivít:

     - účasť učiteľov na webinároch (online) s 6 témami Národného štandardu finančnej gramotnosti

     - účasť učiteľov na kurze "Základy finančnej gramotnosti" (on-line) - 9 tém

     - zabezpečenie učebného materiálu pre učiteľov- Finančná gramotnosť

     Zabezpečenie učebnice "Ekonómia v 31 hodinách" a Financie v praxi pre žiakov

     Zapojenie žiakov do Ekonomickej olympiády


     Aktualizované 18. 1. 2022