• 2010/11

    • Správa o výlete v Manchestri

     Jazykovo-poznávacieho výletu v Manchestri sa v dňoch 14. – 21. 6. 2011 zúčastnili žiaci 1.A. K nim sa pridali spolužiaci z 2.SA a jedna žiačka z 2.A.

     Cestu sme začali netradične – stretnutím pri kaplnke na parkovisku pri Amfiteátri v teplákach. To bol náš poznávací znak. Pokračovali sme autobusom na letisko v Budapešti.

     Po príchode do Manchestru sme sa ubytovali v izbách s dvoj a trojposchodovými posteľami. Čas na „kadetskej ubytovni“ sme trávili družne – spolu sme pripravovali raňajky a spolu sme aj jedli.

     V rámci poznávania okolia sme navštívili rôzne technické múzeá aj múzeum 2. svetovej vojny. Cestou z múzea na štadión Old Trafford sme si pozreli budovy štúdií BBC.

     Na vode blízkeho kanála, ktorý je takmer súčasťou ubytovne kadetov sme si vyskúšali splavovanie vody v kanoe. Brali sme to ako prípravu na náročnejší pobyt vo vode jazera neďaleko Manchestra. Na spestrenie pobytu sme sa na jeden deň zastavili v Alton Tower – zábavnom parku, kde si každý mohol vyskúšať výdrž svojho žalúdka a odvahu zmyslov.

     Pre zmenu činnosti sme navštívili aj staré kúpeľné mesto Blackpool so známou vežou, ktorú je možné vidieť už z diaľky – podobnou Eiffelovej veži. Na prepravu sme využívali malé mikrobusy, kde sme strávili príjemné chvíle v rozhovore s pánom Grahamom – vedúcim kadetského strediska.

     Aby sme netrávili čas len na vode a pamiatkach, tak sme si urobili jeden deň súťaž v prírode – orientačný beh. Počasie nám prialo a aj keď iba jednému družstvu sa podarilo nájsť všetky schované znaky, všetci boli so svojimi výkonmi spokojní.

     Čas na základni mohol každý stráviť podľa vlastného uváženia a schopnosti. Tí odvážnejší si to vyskúšali na visiacich lanách – rebríkoch a podarilo sa im, dokonca v dvoch družstvách, nacvičiť krátke vystúpenie, ktoré nám na záver pobytu predviedli a bolo čo obdivovať!

     Fotky

     Mgr. Mária Gáborová


     VÝSLEDKY MATEMATICKÝCH SÚŤAŽÍ

      

     V druhom polroku šk. roka 2010-2011 sa 18 študentov nášho gymnázia zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN a 11 študentov riešilo logické súťaže v rámci medzinárodnej súťaže GÉNIUS LOGICUS.

     Certifikát vynikajúceho medzinárodného riešiteľa v súťaži GÉNIUS LOGICUS získali:

        Marcela KOŠOVÁ z III.A tr. so 100% úspešnosťou

        Martin JOBÁGYI  z III.B tr.  s 96 % úspešnosťou

     Certifikát vynikajúceho riešiteľa získala Viola HRICKOVÁ z  III. B.

      

     Úspešným riešiteľom v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN sa stal Daniel DUBINSKÝ

     z II.A tr. , ktorý sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v rámci SR.

      

     Výsledky ostatných súťažiacich nájdete na www.exam.sk a www.geniuslogicus.sk

     Všetkým súťažiacim blahoželám a prajem radosť z úspechov  pri riešení príkladov v matematicky zameraných súťažiach.

     Školský koordinátor matematických súťaží  Mgr. Viera Hronská

      

     Odovzdávanie certifikátov ECDL

      

     V rámci krúžku ECDL sa niektorí študenti našej školy celý rok pripravovali na skúšky ECDL, aby mohli získať certifikát platný  nielen v EÚ o základnej obsluhe počítača.

     Študenti sa počas roka zúčastnili siedmich modulov, z ktorých vykonali sedem skúšok. Každý modul bol zameraný na vybranú problematiku:

     Modul 1: Základy informačných technológií

     Modul 2: Používanie počítača a správa súborov - Microsoft Windows XP

     Modul 3: Spracovanie textu MICROSOFT WORD

     Modul 4: Tabuľkový kalkulátor MICROSOFT EXCEL

     Modul 5: databázový systém MICROSOFT ACCESS

     Modul 6: Elektronická prezentácia POWER POINT

     Modul 7: Informácie a komunikácie MICROSOFT EXPLORER

      

     Certifikát ECDL získali títo študenti:

     Tímea Ambrušová (3.SB)

     Viera Jasovská (3.SB)

     Nikola Sedláková (3.SB)

     Nikola Kováčová (3.SB)

     Duong Xuan Nguyen (3.SB)

     Jana Čabaiová (4.A)

     Anna Alexyová (4.A)

     Lenka Kostelníková (4.A)

     Lucia Porezaná (3.SA)

      

     Študentom srdečne blahoželáme a pevne veríme, že im tento certifikát pomôže pri ich ďalšom napredovaní.

     PaedDr. Ivana Miškaninová

     vedúca krúžkov ECDL

            

      

      

     Orientačný beh Taliansko 2011

      

     http://www.orienteering.sk/

     Majstrovstvá sveta školskej mládeže v OB 2011

     21. - 27. mája 2011, Taliansko (Fiera di Primiero). V pondelok 23. 5. sa bežalo na dlhej trati. Veľmi dobre si počínala Ľudmila Sokolová, obsadila v kat. W1 škol. družstiev 9. miesto. Po prvom dni sa v súťaži družstiev najlepšie držia chlapci G. Grosslingova na 5. mieste, národné družstvo dievčat je 9. a družstvo G. Park mládeže je priebežne na 10. pozícii. VÝSLEDKY + niekoľko fotiek. /MK/ - 23.05.

     Majstrovstvá sveta školskej mládeže v OB 2011

     21. - 27. mája 2011, Taliansko (Fiera di Primiero). V stredu 25. 5. bola na programe stredná trať. Ľudmila Sokolová zopakovala v kat. W1 škol. družstiev umiestnenie z dlhej trate (9. miesto). Uspokojivé pozície obsadili aj 14. Barbora Pijáková v kat. W1 národných tímov a 15. Šimon Mižúr v kat. M1 škol. družstiev. V súťaži družstiev chlapci G. Grosslingova obsadili konečné 5. miesto, národné družstvo dievčat skončilo 9. a družstvo G. Park mládeže na 11. pozícii. VÝSLEDKY + niekoľko fotiek. /MK/ - 25.05.

     Majstrovstvá sveta školskej mládeže v OB 2011

     21. - 27. mája 2011, Taliansko (Fiera di Primiero). Preteky priateľstva vo štvrtok 26. 5. boli poslednou súťažou šampionátu školskej mládeže. Dobrým výsledkom sa prezentoval Šimon Mižúr, ktorého družstvo spolu so Škótom a Lotyškou obsadilo 6. priečku. Ešte výraznejšie sa presadili tréneri v kategórii "team leaders": Jana Slámová spolu s Poliakom a Talianom skončíli na 2. mieste, Marian Kazík spolu so Škótkou a Belgičanom boli tretí. VÝSLEDKY + niekoľko fotiek. /MK/ - 26.05.

     FOTOGRAFIE

      

     VZDELAVACIA CESTA ŠPANIELSKO 2011

     Žiačky prvých ročníkov bilingválnej sekcie, ktoré vyhrali výberové konanie na vzdelávaciu cestu do

     Španielska organizovaný MŠ Španielska, ktorá sa uskutočni v čase  od 17. do 27. júla 2011.

      

     Cesta zahŕňa pobyt v Madride a v Sorii a kultúrne aktivity a návštevy v autonómnych oblastiach Madrid a Castilla León

     Zúčastnia sa  ju nasledujúci žiačky, ktoré vyhrali konkurz:

     1. Veronika Absolonová  a  2. Júlia Hurniková  z triedy 1.SA

     1. Ema Sabolová  a   2. Anna Forgačová  z triedy  1. SB

      

      

       Výsledky Concurso Garcilaso de la Vega a Olimpiada de Matematicas

     Víťazmi 7. ročníka Concurso Garcilaso de la Vega sa v humanitnej kategórii stala
     študentka bilingvalnej sekcie v Košiciach Alica Dubinská so svojou prácou Joan Miró y la percepción de sus cuadros entre los adultos y adolescentes,

     vo vedeckej kategorii študentka bilingvalnej sekcie v Trstenej Soňa Pilarčíková
     so svojou pracou España da un paso adelante en la lucha contra el SIDA.

     Blahoželáme víťazom a tiež všetkým súťažiacim, ktorí okrem zaslania kvalitných prác pri ich obhajobe preukazali výbornú znalosť španielčiny.

      

     Projekt British Council/ Connecting Classrooms
     Nasa skola bola opät vybraná do medzinárodného projektu C+C ktorého
     cielom je spájat ziakov z rôznych typov skôl a tak spolocne pomáhat
     komunite v okolí danej skoly rôznymi aktivitami. V dnoch od 29.6
     -1.6.2011 sa ziaci nasej skoly zúcastnili interaktívneho skolenia v
     Seredi,ktorého výstupom bolo naplánovat do detailov akúkolvek aktivitu
     ,ktorá by bola prospesná pre svoju komunitu .,co sa im aj úspesne
     podarilo za co získali certifikáty.Pod dozorom dvoch koordinátoriek p.
     Kiselákovej a p.Gromanovej sa nasi ziaci stali úspesnými mladými
     lídrami.Boli to:
     1.Karin Paczkóova 2.A
     2.Ivana Huculová 2.A
     3.Zuzana Ondová 2.A
     4.Alena Pástorová 1.A
     5.Martina Fecová 1.A
     6.Jakub Jusko 1.A
     Od septembra títo mladí lídri rozbehnú mnoho zaujímavých projektov a
     ocakávame,ze aj vy nasi studenti sa k nim pridáte,
     Tesíme sa na Vás!!!!!!!

      Volejbal  - Družstvo dievčat z volejbalového krúžku sa v dlhodobej súťaži, organizovaná VÚC KE a RCM Ke, tak zvaná – bagetová – sa prebojovali po základnom, semifinálovom a finálovom kole na krajskú olympiádu stredných škôl konaná 6.6.2011 v Šaci. Výborný druhým miestom sa pričinia  o výborné umiestnenie našej školy v celkovom hodnotení v tomto zložení. Magočová Katarína 3A, Mravčáková Dominika 3C,  Šuleková Ivana 3SB,  Sopková Zuzana 2B,  Krestianková Tamara a Marčišinová Veronika 1SB,  Olga Shtefan 4SB, Detriková Daniela1A,  Hajduková  Lenka 1C.

      

     Plávanie   - Krajská olympiáda v plávani organizovaná VÚC KE  a RCM Ke na plavárni v Šaci 7.6.2011 bola pre našu školu úspešná nakoľko sme sa umiestnili vo viacerých disciplínach na prvých  troch miestach. Naši plavci : Šuleková Ivana 3SB, Bernatová Katarína 3A,  Markovič Filip 1ročník, Baláž Ján 1C, Gajdoš Patrik 4SA, Cireň František 3C. 

      

     Deň detí

      

      

     Keď nastane sviatok všetkých nás

     každý sa rád vráti do detských čias,

     mladosť sa v nás prebudí

     a dobrá nálada nás povzbudí.

     Dospelí aj malé decká

     majú dobrotami naplnené vrecká.

     Všetci sú zase veselší

     veď je to sviatok najkrajší,

     užívajú si tento deň

     ďakujú že to nie je iba sen :o)

      

      

     Kolka 2.B

     FOTOGRAFIE Z DŇA DETÍ

      

      

      

      

      

      ASTROFYZIKÁLNY KVÍZ

      

     12.4.2011 sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa letectva a
     kozmonautiky, kedy sme si pripomenuli  50. výročie letu prvého človeka
     do vesmíru,ASTROFYZIKÁLNY  KVÍZ. Zúčastnilo sa ho 11 trojčlenných
     družstiev z tried I. a II. ročníka.
      Vyhodnotenie súťaže:

     I. miesto:  I.C  Onderko, Drábiková, Palenčár
     II. miesto:  I.A   Tallová, Pacholská, Volanská
     III. miesto:  I.SB   Ležák, Škrek, Ferčak

     Víťazom blahoželáme!

     Príjemná súťaživá atmosféra, zaujímavé otázky s obrazovou
     dokumentáciou a možnosťou  dozvedieť sa niečo nového, boli odmenou pre
     všetkých zúčastnených .Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré členky
     PK-prírodovedných predmetov pre vás pripravili počas "PRÍRODOVEDNÉHO
     TÝŽDŇA"

     FOTOGRAFIE

     Mgr. Čurková

      

      

      VOLEJBALOVÝ A FLORBALOVÝ KRÚŽOK

     Členky volejbalového a florbalového krúžku sa zúčastnili dlhodobej súťaže, ktorú usporadúva VÚC Košice. Po základných a semifinálových kolách sa prebojovali do finálového kola kde skončili na prvom mieste a zúčastnia sa júnovej olympiády, ktorou sa ukončí tento ročník. Prikladáme fotku víťazného družstva volejbalu.

     Mgr. Oceľáková

           

           

      EXKURZIA DUKLA

      

     Dňa 25.3.2011 študentská organizácia Lernops, š.o. zorganizovala
     exkurziu s názvom "Hrdinovia Duklianskeho priesmyku". Zúčastnili sa
     jej študenti 2. a 3. ročníka. Navštívili múzeum v dedine Tokajík,
     Nemcami vypálenú v 1944 a pamätník venovaný obetiam vypálenia, ďalej
     zákopy z vojny pri dedine Vyšný Komárnik a nakoniec hlavný cieľ
     exkurzie Dukliansky priesmyk pri poľských hraniciach. Po získaní
     historických informácií si študenti oddýchli v okresnom meste Svidník,
     odkiaľ sa nakoniec smerovalo domov do Košíc.

     Mgr. Viola Pastrnáková

     Fotografie

      

      

      BESEDA S MEXICKÝM HOROLEZCOM

     Dňa 24. marca sa študenti bilingválnej sekcie zúčastnili besedy s mexickým horolezcom Oscarom Araujom (www.trepacerros.com). Beseda prebiehala v španielskom jazyku.

     Fotografie z besedy

      

     Návšteva europoslanca 

     Dňa 18.3.2011 navštívil našu školu MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu za Slovenskú Republiku.

     V úvode porozprával o funkcii európskeho parlamentu – o tom, ako prebiehajú stretnutia, rokovania v rámci celého parlamentu, ale aj jednotlivých štátov. Vyzdvihol kultúru vystupovania slovenských zástupcov, ktorí sú schopní stretnúť sa za jedným rokovacím stolom pri takzvaných „pracovných raňajkách“ a napriek príslušnosti k iným ideologickým stranám sa vedia porozprávať a odovzdať si informácie z rokovaní výborov, ktorých sú členovia a tak zabezpečiť šírenie informácií.

     Toto by sa, napr. nemohlo stať zástupcom iných štátov, ktorých poslanci by si za jeden rokovací stôl nesadli, kvôli rozdielnosti názorov podľa príslušnosti k „svojim“ stranám.

      

     Dotkol sa aj myšlienky vzniku EU – ide o spoluprácu v rámci ekonomiky. Ako základ môžeme zobrať spoluprácu Francúzka a Nemecka, ktoré sa Francúzom ospravedlnilo za zverstvá spáchané počas 2. svetovej vojny. Francúzi ospravedlnenie akceptovali a ponuku o spoluprácu prijali. To je tiež dôkaz spolupráce na vysokej úrovni.

      

     Hovoril o dôležitosti vzdelania – podotkol, že členovia parlamentu by mali mať aj patričné vzdelanie, takže ak ľudia volia zástupcov svojho štátu do Európskeho parlamentu ale aj do parlamentu Slovenskej republiky, mali by sa zamyslieť aj nad tým, ako budú platní ich vybraní kandidáti pri rokovaniach a presadzovaní svojich názorov a potrieb krajiny.

      

     Pre krátkosť času padla len jedna otázka – ohľadom homosexuálov.

     Vysvetlil študentom všetky aspekty takéhoto spolužitia. Nie je zle, ak ľudia rovnakého pohlavia žijú spolu. Len je treba sa zamyslieť nad ochranou manželstva a všetkých jeho funkcií. Vychovávanie detí v homosexuálnych partnerstvách ochudobňuje deti o príklad rovnocenného partnerstva. Hovoril o umelom oplodnení z lekárskeho hľadiska.

      

     Hovoril o jadrových elektrárniach a o činnosti „zelených“, ktorí navrhujú ako alternatívny zdroj energie bio palivá. Ale bio, to je vlastne drevo, ktoré pri horení produkuje oveľa viac škodlivých splodín, ako bezpečné jadrové elektrárne. Takže to nie je až také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá.

      

     Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Svojim kultivovaným a odborným prejavom dokázal, že vzdelanie je naozaj devíza, ktorá sa v živote oplatí. Takže to, čo je dôležité pre mladých ľudí je zodpovedný a aktívny prístup k vzdelávaciemu procesu. 

     Mgr. Mária Gáborová

      

      

      Matematický klokan

     21. marca 2011  počas  2.  a  3. vyučovacej hodiny sa študenti nášho gymnázia zapojili do riešenia úloh medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Dnes je najväčšou matematickou súťažou na svete. Od roku 1991 sa do nej zapája aj Slovensko. V tomto školskom roku sa zo Slovenska do tejto súťaže zapojilo 56 000 žiakov z 1288 škôl.

     Netrpezlivo očakávame výsledky našich súťažiacich.

     Viac o súťaži na www.exam.sk                                

     Školský koordinátor súťaže -  Mgr. Hronská Viera

      

      

      

     Pre všetkých tvorivých, akčných a pracovitých študentov!

     Predmetová komisia prírodovedných predmetov  vám ponúka aktivity k
     Medzinárodnému roku chémie 2011 a k Medzinárodnému roku lesov 20111.
     Pripravte si na hodiny chémie, biológie aj fyziky prezentácie,
     postery, kalendáre, súťaže,...... a po dohode s vyučujúcimi si
     pripravte zaujímave hodiny, Vaše návrhy aktivít sú vítané.Vyhodnotenie
     aktivít zrealizujeme v Prírodovednom týždni, ktorý každoročne prebieha
     koncom apríla.

     Tešíme sa na spoluprácu s vami. Členky PK PP.

      

      

     Stolný tenis

      

     Stolné tenistky víťazkami regionálnych majstrovstiev stredných škôl. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky : Nikola Čontošová (1.A), Grejtáková Martina (4.SB), Volanská Patrícia (1.A), Mravčáková Dominika (3.C) pod vedením p.prof.Wienera. Gratulujeme našim žiačkám a prajeme aj ďalej mnoho úspechov. 
      

        

      

     Dńa 15. 2. 2011 sa študenti tretích ročníkov zúčastnili "Vedeckej
     dielne - ONKOLÓGIA", ktorú pripravila Nadácia Výskumu rakoviny. Odkazy
     na stránky pre záujemcov:  www.exam.sav.skwww.nvr.sk.

     FOTOGRAFIE

      

      Boli sme v CERNe.

     (CERN - Európske stredisko časticovej fyziky).
     Navštívili sme - interaktívne múzeum  s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAM
      vo Winterthure, - OSN v Ženeve (Švajčiarsko)
     - v CERN-e výstavu MICROCOSM, - exkurziu po výrobných halách CERN-u, -
     prehliadka Ženevy, - v BERNe Einsteinovo múzeum, - prehliadka BERNu.

     FOTOGRAFIE K AKCIE

      

      Rerionálne kolo v basketbale dievčat

     Naša škola organizovala regionálne kolo v basketbale dievčat ročník nar. 1991 a ml. a tiež roč.nar. 1994 a ml. Počas dvoch dní naše dievšatá bojovali o postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať v marci v Spišskej Novej Vsi. V obidvoch kategóriach naše basketbalistky postupili z prvého miesta. Gratulujeme a prajeme im aj na kraji veľa športového šťastia. 

     FOTKY Z AKCIE

      

             LYŽIARSKY KURZ     

     Hurá, hurá na Lomnický štít,
     v tejto dobe je to veľký hit.
     Výjde však len ten, kto je fit.

     Či už v lete a či v zime
     turistov sem hŕba príde.
     Na lyžiach či už so psami,
     každý sa sem dostaví.

     Sila Tatier tá je veľká,
     pocítiš aj silu vetra.
     Lavíny a víchrice,
     je ich tu sťa tisíce.

     Keď sa macko v lese objaví,
     v žilách sa kŕv zastaví.
     V kostiach nás vždy zamrazí,
     keď sa lanovka pokazí.

     Tatry vábia, no tak poďte,
     starosti za hlavu hoďte.
     Užite si dosýtosti,
     snehu, športu a radosti!

      

      

      

       Účelové cvičenie

     Účelové cvičenie tried 1. ročníka 27. januára 2011 sa nieslo v znamení „Zachráň život“. Študenti oddielu Prvej pomoci Miestneho spolku červeného kríža pri gymnáziu Park mládeže učili mladších spolužiakov ako sa zachovať v prípadoch ohrozujúcich život. Teóriu doplnili užitočné praktické ukážky prvej pomoci pri zlomeninách, krvácaní, straty vedomia.

     V každej triede sa študenti aktívne zapájali, boli disciplinovaní a podľa počtu bodov sa umiestnila na prvom mieste trieda 1.B, druhý 1.D a na treťom mieste 1.SB.              

     Aké vedomosti si študenti odniesli z týchto aktivít ukáže májové účelové cvičenie, kde sami budú musieť poskytnúť prvú pomoc a možno v budúcnosti sami takto niekomu zachránia život. 

     FOTOGRAFIE

      

      

      4. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLORBALE MEDZI ROČNÍKMI ŠKOLY

                 Vianočný turnaj vo florbale je už štvrtý rok našou neodmysliteľnou súčasťou. Snúbi sa vytrvalosť s chuťou víťaziť a výsledkom sú vždy perfektné výkony.

                 Chlapci ukázali svoju silu a stratégiu, no ani dievčatá sa nenechali zahanbiť. Nežnejšie pohlavie stavilo na taktiku a rýchlosť.

     Do posledného momentu diváci so zatajeným dychom sledovali ako sa priebeh turnaja vyvinie. No víťazom sa môže stať len naozaj ten najlepší z najlepších.

     VYHODNOTENIE:

     1. miesto: dievčatá 2. ročník                chlapci   3. ročník
     2. miesto:               4. ročník                               4. ročník
     3. miesto:               3. ročník                               2. ročník

     Víťazom samozrejme gratulujeme.

     T. Andrašková III.A

      

     NIEKOĽKO FOTOGRAFIÍ

      

      

      NAŠE BEDMINTONISTKY ŠTVRTÉ NA SLOVENSKU !

     Po získaní titulu na majstrovstvách kraja si družstvo dievčat v zložení VÝROSTEKOVÁ Dominika/4.SB/ a KORPOVÁ Petra/1.D/ vybojovalo postup na majstr.SVK. V Piešťanoch dosiahli nasledujúce výsledky: Banská Bystrica 0:3,Humenné 3:0,Nitra 2:1. V súboji o 3.miesto podľahli Žiline po veľkom boji tesne 1:2. Blahoželáme dievčatám a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  Mgr. Jaroslav Wiener

      

      

       IV. ROČNÍK  VIANOČNÉHO TURNAJA  VO  FLORBALE   MEDZI ROČNÍKMI ŠKOLY

      

      

      

      Venezuelské dni v partnerskej škole v Budapešti

     Dňa 17.11. sme sa my – Alexandra Dupláková, Petra Kleinová a Lea Turzáková a pán profesor Ing.  Albín Sakal, zúčastnili Venezuelských dní v partnerskej škole v Budapešti, ktorá sa volá Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnázium. 

     V ten deň sme vstávali už okolo pol piatej aby sme sa stihli vychystať na cestu. Stretnúť sme sa mali okolo trištvrte na šesť na železničnej stanici. Po tom ako sme sa našli, sme si ešte museli kúpiť lístok na IC vlak Hornád, ktorý odchádzal zo stanice o 6:13, a za veľmi krátky čas nás dopravil do Budapešti, kde sme boli už o 9:27. Aby sme sa nestratili vo veľkom meste, na stanici nás čakala jedna zo študentiek partnerskej školy Zsófi Lehotzky, ktorá bola veľmi milá. Do školy sme prišli okolo desiatej. Hneď nás privítala najprv pani riaditeľka Dr. Cselik Ágnes a potom pani zástupkyňa Piroska Puentes Blanco. Po odložení kabátov sa to všetko začalo.

     Na nástenke sme našli papier so zoznamom prednášok a tak sme si vybrali, že najprv sa pôjdeme pozrieť na prezentáciu fotografií pána, pôvodom z Venezuely. Ukázal nám veľké množstvo nádherných fotiek a ku každej niečo povedal. Po skončení nám Zsófi trochu poukazovala ich školu, ktorá je naozaj obrovská. Rozhodli sme sa, že pôjdeme na ďalšiu prezentáciiu na tému venezuelská hudba. Vypočuli sme si pár pesničiek, ktoré na flaute zahrala istá žena z Venezuely a hovorila o tom, že podobné piesne hrajú pastieri kravám, aby dávali lepšie mlieko. Ďalej pokračoval v prezentácii iný prezentujúci, od ktorého sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o hudbe vo Venezuele - že je veľmi rôznorodá a jedinečná.

     O pol jednej sme sa naobedovali v školskej jedálni a zaujímali sme sa o ďalší program. Našli sme prezentáciu o tanci, na ktorej sme aj zostali. Boli sme zaskočení, pretože prezentujúci tancoval, aj so študentmi, ktorí mali záujem. Dlho sme nerozmýšľali a pridali sme sa k nim aj my. Skvele sme sa zabavili. Potešilo nás hlavne to, keď sme videli, že študenti nemajú žiadny problém len tak si zatancovať, dokonca ani chlapci. Nasledoval konečný program, kde sa hocikto mohol zapojiť do súťaže o Venezuele. My sme taktiež mohli, avšak túto možnosť sme nevyužili. Počas súťaže sme sa zoznámili s jedným šudentom z tretieho ročníka. Dobre sme sa s ním porozprávali a hlavne precvičili španielčinu. Zistili sme, že sme približne na rovnakej úrovni. Po vyhodnotení sa všetci začali pomaly rozchádzať, vrátane nás.

     Rozlúčili sme sa s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou, napokon aj s Zsófi. Pozvali nás k nim opäť v decembri, na vianočné trhy. Nakoniec sme sa s Federicom - niekdajším učiteľom našej školy dohodli, že pôjde s nami do starého mesta a trochu nám poukazuje Budapešť. Zistili sme, že mesto je veľmi pekné napriek tomu, že to tam práve prerábali. Fotili sme všetko, čo nás zaujalo, čiže máme veľké množstvo fotiek. Po dlhej prechádzke sme sa už museli ponáhľať na vlak späť, ale ešte sme stihli zájsť do veľkého obchodného centra blízko železničnej stanice.

     Vlak odchádzal o pol siedmej, tak sme sa narýchlo rozlúčili s Federicom, sľúbili sme, že mu pošleme fotky a pobrali sem sa na vlak. Bol plný, avšak my sme si zarezervovali miestenky. Do kupé si k nám prisadla jedna milá a hlavne zhovorčivá pani z Prešova, s ktorou ubehla cesta veľmi rýchlo. Rozprávali sme sa celú cestu a vysvitlo, že je učiteľka a pozná nášho profesora PhDr. Milana Kolcuna z vysokej školy. Referovala nám rôzne historky a veľa sme sa nasmiali. Vlak dorazil do Košíc o 21:51, tak sme sa rozlúčili a šli sme domov, na každú z nás už čakali rodičia. 

     (Mne sa tento výlet veľmi páčil, pretože som sa dozvedela veľa  nových vecí, veľa som videla, precvičila si španielčinu, spoznala nových ľudí, ale hlavne som sa dobre zabavila.) 

      

     Spracovala: Alexandra Dupláková II.SB

      

      

     Prírodovedná exkurzia

     Koncom novembra organizujeme na škole pre žiakov rôzne aktivity v rámci „Týždňa vedy a techniky“.

     Jednou z nich bola v tomto roku prírodovedná exkurzia. V skorých ranných hodinách 18. novembra sa autobus plný žiakov pohol v ústrety novým zážitkom a poznatkom.

     Prvou zastávkou bola vodná elektráreň Gabčíkovo. Tam sme sa dozvedeli ako nám voda vyrobí elektrinu. Potom sme sa zastavili v Čuňove, kde sme si prezreli vodný areál Divá voda, kde trénujú a víťazia naši úspešní  vodní slalomári. V hlavnom meste sme si pobehali zaujímavé nákupné centrá. Prvou zastávkou na druhý deň bolo Tekovské múzeum vlastivedného charakteru, ktoré sa zameriava na národopisný a prírodovedný výskum. Je umiestnené v hradnom areály v centre mesta Levíc, čo vytvára zvláštnu symbiózu  histórie a súčasnosti. Cestou do Mochoviec nás upútali velikánske chladiace veže, ktoré sú dominantou krajiny.  V jadrovej elektrárni Mochovce sme si pozreli dva výukové filmy v útulnej kinosále o výstavbe a prevádzke JE a o výhodách  výroby energie v JE oproti  tepelným a vodným elektrárňam. Princíp jadrového reaktora sme mali vysvetlený na dynamickom modely. Dozvedeli sme sa, že v Mochovciach  sa spracováva  kvapalný rádioaktívny odpad a že je tam aj Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu. Pozreli sme si plnorozsahový simulátor, v ktorom sa zabezpečuje efektívne školenie operátorov. Po nasadení prilieb  a tlmičov do uší sme cez turnikety prešli do strojovne JE. Veľkosť haly, množstvo potrubí s meracími prístrojmi a čistota v nej nás ohromila. Množstvo poznatkov, pocitov a úvah sme si  spoločne zdieľali ešte dlho v autobuse.  Bolo o čom hovoriť. Cestou domou sme mali ešte jednu zaujímavú zastávku. V hontianskej dedinke Brhlovce sme si pozreli skalné obydlia, vytesané v sopečnom tufe. V autobuse na spiatočnej ceste vládla výborná nálada. Spievalo sa  španielsky , slovensky ,česky aj anglicky. Bolo to super.

     Exkurziu pripravila  pani profesorka Danka Hudáková., za čo jej patrí vďaka všetkých účastníkov ,ktorí sa exkurzie zúčastnili.

     FOTOGRAFIE Z EXKURZIE

                                                                      Za krásne prežité dni zo srdca ďakujeme!

      

      

     Úspech v stolnom tenise

     Družstvo našich dievčat v zložení : Nikola Čontošová (1.A) a
     Monika Czingelyová (2.SA) vybojovali na regionálnych majstrovstvách
     stredných škôl v stolnom tenise krásne 3.miesto. Blahoželáme aj k
     postupu na majstrovstvá kraja.
     
      

     Prevencia AIDS

     Dňa 14. 10. 2010 sa všetci žiaci 2. ročníka zúčastnili európskeho projektu Sunflower v rámci kampane prevencie HIV/ AIDS.

      Mudr. Mária Kožárová a RNDr. Igor Masica poskytli žiakom formou prezentácie najnovšie informácie o AIDS, prenose vírusu HIV, ako aj boji proti HIV. Zdôraznili najmä potrebu a možnosti prevencie. Žiaci mali tiež neopakovateľnú príležitosť porozprávať sa s odborníkmi.

     Takéto aktivity zvyšujú informovanosť žiakov a prostredníctvom dotazníka poskytujú aj spätnú väzbu organizátorom projektu. Ďakujeme za zaujímavú akciu.

     FOTOGRAFIE

      

      

     Pekný úspech našich dievčat

     Najmladšie družstvo dievčat/ ročník 1994 a mladšie/ vo florbale sa v regionálnom turnaji medzi strednými školami, konaného  22.10.2010  umiestnili na 2. mieste a postupujú na kraj. Ich staršie spoluhráčky /ročník 1991 a mladšie/ sa umiestnili na 3. mieste a tiež postupujú na kraj.

     -------------------------------------------------------------------------

     Na regionálnych majstrovstvách stredných škôl v bedmintone družstiev získali 1. miesto. Víťazstvo vybojovali: Výrosteková Dominika (4.SB) a Korpová Petra (1.D). Srdečne blahoželáme !!!

     1. MIESTO - GPM

     2.MIESTO - Gymnázium Šrobárová

     3. MIESTO - Športové gymnázium

     Mgr. Wiener

      

      

      

     MEP – Modelový Európsky Parlament

     Modelový európsky parlament je medzinárodný vzdelávací projekt, na ktorom participujú všetky krajiny Európskej únie, podporuje myšlienku európskeho občianstva a umožňuje žiakom oboznámiť sa s prácou inštitúcií Európskej únie, najmä Európskeho parlamentu, zasadnutia ktorého simuluje.

     Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v SR každoročne organizuje Modelový európsky parlament pre žiakov stredných škôl (15 – 17 ročných) v spolupráci s Nadáciou Modelový európsky parlament v holandskom Haagu. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom ucelenejší pohľad na proces európskej spolupráce, na mechanizmus práce európskych inštitúcií a priviesť žiakov k záujmu o štúdium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom parlamente. Modelový európsky parlament je projektový spôsob učenia sa, ktorý prostredníctvom „hry na poslancov“ umožňuje žiakom stredných škôl zdokonaľovať sa v komunikačných a argumentačných zručnostiach. Modelový európsky parlament prebieha na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Regionálne a národné zasadnutia sa konajú v slovenskom jazyku. Komunikačným jazykom medzinárodného zasadnutia je anglický jazyk.

      

     Naša škola sa zapojila do tejto aktivity pre mládež.

     Modelový Európsky parlament je európsky projekt, ktorého cieľom je podporovať argumentačné schopnosti a komunikačné zručnosti mladých ľudí. Rozvíjať zmysel pre európske občianstvo a diskutovať o politických snahách Európskej únie.

     Od 24.9. do 28.9.2010 sa náš študent triedy 3.A, Anton Spišák, zúčastnil ako postupujúci z regionálneho kola  na národnom zasadnutí MEP 2010 v Bratislave.

      

     Tu je krátke zhrnutie tohto stretnutia:

     Po návšteve a diskusiách s poslancami Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku prebehli dvojdňové rokovania v 5 výboroch, ktoré má MEP ustanovené. Pracoval som vo výbore pre ústavné veci, ktorý sa zaoberal otázkou preferovania národných záujmov členských štátov Európskej únie pred spoločným tvorivým úspechom samotnej Únie.

     Dňa 27.9. prebehlo valné zhromaždenie v Národnej rade SR za prítomnosti holandskej veľvyslankyne H.E. Daphne Bergsma, predsedu NR SR Richarda Sulíka, podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a ďalších významných hostí. Počas valného zhromaždenia sa schvaľovali rezolúcie jednotlivých výborov.

     Po práci v parlamente sme boli prijatí u manželky prezidenta Slovenskej republiky pani Silvii Gašparovičovej.

     Po náročných dňoch plných diskusií boli vyhlásené výsledky a mojím umiestnením je miesto náhradníka delegáta na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční koncom októbra v Istanbule.


     ,

      

      

      

      

     Cezpoľný beh - regionálne kolo

     Reprezentanti školy v cezpoľnom behu sa zúčastnili regionálneho kola 29.9.2010 na Aničke v Košiciach. Družstvo dievčat Sokolová 3SB, Koľveková 2B, Drábiková 1 C/  sa umiestnilo na  prvom mieste a postupujú do krajského kola. Z chlapcov bol najúspešnejší Jusko /1A/, ktorý postupuje na kraj ako jednotlivec.Začiatok športového školského roku máme úspešný a nech takýchto správ na stránke školy je viac. Všetkým reprezentantom školy držíme palce a želáme veľa úspechov a krásnych športových zážitkov.
      
      
      
      
      
      
      

     Klub moderných učiteľov

     Dňa 4. 9. 2010 sme na škole pod vedením pána profesora Sakala otvorili Klub moderných učiteľov. Jeho cieľom sú spoločné stretnutia moderných učiteľov nielen našej školy, ale aj iných škôl za účelom vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Okrem vzdelávania IKT budeme v klube rozvíjať aj iné praktické zručnosti ako maľovanie vajíčok alebo príprava ozdôb na vianočné sviatky. 

      

      

      

     Ovorenie školského roka 2010/2011

     Na začiatku školského roka sme už tradične ako prvých privítali našich najmladších študentov prvého ročníka. Tešíme sa, že sme tento školský rok otvorili o jednu triedu navyše a naša škola sa tak opäť rozrástla. Našim prvákom prajeme úspešný vstup na strednú školu a želáme si, aby bez problémov zapadli do našej veľkej gymnaziálnej rodiny. Ostným študentom prajeme, aby tento školský rok bol pre nich plný nových vedomostí, priateľstiev a zážitkov.