• MARCAPASOS

        • Španielska bilingválnu sekcia vydáva časopis v španielčine.

          Španielsky časopis MARCAPASOS je občasník vydávaný v elektronickej podobe. Redaktori sa v ňom snažia priblížiť kultúru, históriu a mentalitu Španielska netradičnou formou. Hoci je písaný po španielsky, nie je venovaný iba študentom bilingválnej sekcie ale aj tým, ktorým je španielky jazyk blízky. Veď sa presvedčte!