• Ako % použijeme

    •  

     Vami poukázané peniaze ostávajú  v škole a sú určené:

     • na podporu talentovaných žiakov,
     • na vytvorenie nadštandardných podmienok školy, na ktorej Vaše dieťa študuje,
     • na zabezpečenie súťaží v rámci školy a mimo nej,
     • na protidrogové aktivity,
     • na projekty rôzneho charakteru (divadlo, športové aktivity, ...),
     • na neustále zvyšovanie úrovne vzdelávania,
     • na nákup učebných pomôcok a audiovizuálnej techniky.

     Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí  minulý rok venovali 1%, 2% alebo 3% zo svojej dane nášmu občianskemu združeniu.

     Vopred ďakujeme za Váš príspevok, ak sa rozhodnete 1%, 2% alebo 3% zo svojich daní poukázať aj v tomto roku našej Asociácii učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže.


     Aktualizované 3. 3. 2022