• Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022:

     1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov na rok 2022 (napr.  Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže, Adresa: Park mládeže 5, 040 01 Košice, IČO: 31268374), ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
     2. Vypočítajte si:
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      b)
      3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
     4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie***
      1. odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
      2. ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie  - vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2022) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho bydliska: adresu si nájdete tu: www.financnasprava.sk) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
     7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

     Poznámky:

     • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
     • Čísla účtov prijímateľov nepotrebuje, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
     • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
     • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

     Zdroj: www.rozhodni.sk

     Aktualizované 3. 3. 2022