• Postup - zamestnanci

    •  

     Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

      

     1. Do 15. 02. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
     4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018 (napr. Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže, Adresa : Park mládeže 5, 040 01 Košice, IČO: 31268374)
     5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
     6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
     7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
     8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
     9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
     10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

     Poznámky:

     • Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
     • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )
     • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
     • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne

     Zdroj: www.rozhodni.sk

     Aktualizované 14. 2. 2018