• Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
     ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
     ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
     1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

     2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

     4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 (napr. Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže, Adresa : Park mládeže 5, 040 01 Košice, IČO: 31268374)

     5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

     6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

     7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

     8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte v stanovenom termíne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

     9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

     10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

     Poznámky:

     • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 -  2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

     • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: www.financnasprava.sk)

     • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

     • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne

      

     Zdroj: www.rozhodni.sk

      

     Aktualizované 3. 3. 2022