• Archív 2010/2011

    •  

      

     V dňoch 22. – 25. 10. 2009 sa naša škola v súlade s činnosťou a programom Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania zúčastnila medzinárodného stretnutia v hostiteľskej organizácii: Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Portugalsko, Aveiro.Na tomto stretnutí našu školu reprezentovala p. uč. Mgr. Mária Gáborová.Výsledkom Prípravného stretnutia bolo vypracovanie plánu a dohody na realizáciu medzinárodného Projektu na podporu ľudových zvykov a  tradícií pod témou: KULTÚRNE DEDIČSTVO REGIÓNU.

     Do tohto Projektu by sa mali zapojiť študenti prvých ročníkov, lebo jeho doba trvania je september 2010 až jún 2012. Počas tohto obdobia by sa uskutočnilo niekoľko spoločných podujatí, na ktorých by študenti jednotlivých krajín prezentovali oslavu vybraného sviatku aj s dokumentáciou pôvodu, historického významu a súčasných osláv sviatku v danom regióne.

     FOTOGRAFIE Z AKCIE

      

      

     Comenius      Erasmus      Leonardo da Vinci      Grundtvig

      

     Medzinárodný program zameraný na celoživotné vzdelávanie, určený rôznym cieľovým skupinám. Naša škola si prostredníctvom projektu COMENIUS hľadá medzinárodných partnerov na ďalšiu spoluprácu.

      

     V dňoch 15.-19. novembra 2010 sa v Španielskom meste Bilbao stretla stovka učiteľov, zástupcov z vyše 20 európskych štátov, aby si tu našla partnerov na ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Naša škola, v zastúpení Mgr. Márie Gáborovej, sa zapojila do vypracovania projektu s učiteľmi z Grécka, Turecka, Portugalska, Španielska, Bulharska a Chorvátska. Spolu vypracovali návrh na Projekt, ktorý bude odoslaný národnej agentúre v Španielsku. Ostáva nám len dúfať, že tak ako sa idea projektu páčila všetkým zúčastneným, sa stretne aj s kladnou odozvou národnej agentúry a žiaci našej školy budú môcť ukázať svoje literárno-dramatické, tanečné, hudobné aj výtvarné nadanie na medzinárodnej úrovni.