• Zápisy do študijného odboru 7902 J štvorročné štúdium:

    termín bude upresnený.

    Pokyny:

    • Zapísať  žiaka môže LEN jeho zákonný zástupca
    • Prineste so sebou – Zápisný lístok na štúdium na strednú školu, ktorý žiakovi vydá ZŠ, na ktorú chodí.

     
    Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok na našej škole končí termín bude upresnený.
     

    ZÁPIS na bilingválne štúdium

     

    TERMÍN:      bude upresnený.

     

    NEPREHLIADNITE:

    1. Zapísať žiaka na štúdium na SŠ môže len jeho zákonný zástupca.
    2. Na zápis je potrebné priniesť:

    Aktualizované 17. 9. 2019