• Harmonogram prijímacích skúšok:


    Študijný odbor:

    • 7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium
    • 7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

    Prijímacie skúšky zo SJL, MAT a:

    - slovensko–španielske bilingválne štúdium:  talentové skúšky (od uchádzačov znalosť španielskeho jazyka nevyžadujeme)
    - slovensko-anglické bilingválne štúdium: z ANJ

    Prvý termín : 4., 5. alebo 6.  mája 2022
    Druhý termín 11., 12. alebo 13.  mája 2022

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.


    Študijný odbor:

    • 7902 J – 4-ročné štúdium – klasické
    • 7902 J – 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

    Prijímacie skúšky: zo SJL a MAT

    Prvý termín: 2. a 3. mája 2022
    Druhý termín: 9. a 10. mája 2022

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.


    Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Prihlaska_2022.pdf


    Aktualizované 12.1. 2022