• Informácia o počte obsadených a voľných miest pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

    Riaditeľ Gymnázia, Park mládeže 5, Košice podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje počet obsadených miest v jednotlivých študijných odboroch:

    1. Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium


    Počet prihlásených - 174
    Počet plánovaných miest - 58
    počet zapísaných žiakov - 58
    počet voľných miest po 1. kole - 0

     

    1. Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium slovensko-anglické

     

    Počet prihlásených - 164
    Počet plánovaných miest - 26
    počet zapísaných žiakov - 26
    počet voľných miest po 1. kole - 0

     

    1. Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium slovensko-španielske

     

    Počet prihlásených - 106
    Počet plánovaných miest - 60
    počet zapísaných žiakov - 57
    počet voľných miest po 1. kole - 3