• Harmonogram prijímacích skúšok:


    Študijný odbor:

    • 7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium
    • 7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

    Prijímacie skúšky zo SJL, MAT a:

    - slovensko–španielske bilingválne štúdium:  talentové skúšky
    - slovensko-anglické bilingválne štúdium: z ANJ

    Prvý termín : 5. mája 2021
    Druhý termín 12. mája 2021

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 20. februára 2021.


    Študijný odbor:

    • 7902 J – 4-ročné štúdium – klasické
    • 7902 J – 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

    Prijímacie skúšky: zo SJL a MAT

    Prvý termín: 3. mája 2021
    Druhý termín: 10. mája 2021

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2021.


    Aktualizované 21.1. 2021