Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 34/2021 batérie 75,60 s DPH 2021010 24.02.2021 Eurobateria Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.02.2021
Objednávka 2021010 batérie 75,60 s DPH 24.02.2021 Eurobateria Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 33/2021 inštalácia a konfigurácia SQL Servera 120,00 s DPH 2021005 19.02.2021 IVES Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.02.2021
Faktúra 11/2021 Projekt Vzdelávanie na Gymnáziu 450,00 s DPH 17.02.2021 Mgr. Pavol Krajčí Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.02.2021
Faktúra 32/2021 Ištalačný materiál 115,68 s DPH 2021009 17.02.2021 IN Kom s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.02.2021
Faktúra 31/2021 Telefónne poplatky 6,00 s DPH 16.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.02.2021
Faktúra 30/2021 Počítačová sieť SANET 1-3/2021 150,00 s DPH 15.02.2021 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.02.2021
Objednávka 2021008 Savo proti plesni 130,25 s DPH 12.02.2021 Šuchterová - upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Objednávka 2021009 Ištalačný materiál 115,68 s DPH 12.02.2021 IN Kom s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 29/2021 Savo proti plesni 130,25 s DPH 2021008 12.02.2021 Šuchterová - upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.02.2021
Faktúra 28/2021 Poukážky Olympiáda ŠPJ 115,00 s DPH 11.02.2021 Martinus s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.02.2021
Faktúra 27/2021 Inzercia 300,00 s DPH 10.02.2021 Petit Press a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.02.2021
Faktúra 26/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 59,01 s DPH 10.02.2021 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.02.2021
Faktúra 25/2021 reklamné služby 1 050.00 s DPH 2021004 10.02.2021 Naďa Bohinská bohowski Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.02.2021
Faktúra 24/2021 Stropné svetlá 1 476.00 s DPH 2021007 10.02.2021 Francerelax s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.02.2021
Objednávka 2021007 Stropné svetlá 1 476,00 s DPH 09.02.2021 Francerelax s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 23/20201 Učebnice 47,21 s DPH 08.02.2021 MEGABOOKS SK, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 10.02.2021
Faktúra 22/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 30,32 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 10.02.2021
Faktúra 21/2021 preprava tovaru 40,00 s DPH 05.02.2021 JABI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 08.02.2021
Objednávka 2021006 Interiérový nábytok 3 132,00 s DPH 04.02.2021 Konimpex s.r.o Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3713