Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 10/2019 ERASMUS+ prehliadka ERASMUS+ 49,83 s DPH 25.03.2019 Tatai Városkapu Köshasznú Zrt. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.03.2019
Faktúra 1187/2019 Nákup potravín 210,22 s DPH 22.03.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.03.2019
Faktúra 51/2019 Elektrina 336,38 s DPH 21.03.2019 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2019
Objednávka 2019004 pamäťová karta Kingston 25,90 s DPH 21.03.2019 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2019
Faktúra 50/2019 Pamäťová karta Kingston 24,10 s DPH 21.03.2019 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.03.2019
Faktúra 1186/2019 Nákup potravín 204,12 s DPH 21.03.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.03.2019
Faktúra 1185/2019 Nákup potravín 112,17 s DPH 21.03.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.03.2019
Zmluva 022019 Krátkodobý nájom nebytových priestorov 398,24 s DPH 19.03.2019 Mestská časť Košice - Sever Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 49/2019 Servisná prehliadka 244,19 s DPH 19.03.2019 Auto Gábriel, s.r.o. Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2019
Faktúra 1184/2019 Nákup potravín 441,78 s DPH 19.03.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.03.2019
Faktúra 1181/2019 Nákup potravín 463,21 s DPH 18.03.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.03.2019
Faktúra 48/2019 mobilné telefónny 5,96 s DPH 18.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.03.2019
Faktúra 1180/2019 Nákup potravín 223,48 s DPH 18.03.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.03.2019
Faktúra 9/2019 ERASMUS+ vstupné ERASMUS+ 41,30 s DPH 15.03.2019 Budapešť Gyógyfurdoi Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.03.2019
Objednávka 2019003 pamäťová karta Kingston 24,10 s DPH 15.03.2019 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2019
Faktúra 47/2019 pracovné odevy školská jedáleň 205,33 s DPH 14.03.2019 REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.03.2019
Faktúra 1178/2019 Nákup potravín 246,47 s DPH 13.03.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.03.2019
Faktúra 1179/2019 Nákup potravín 770,20 s DPH 13.03.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.03.2019
Faktúra 8/2019 ERASMUS+ poistenie ERASMUS+ 163,20 s DPH 13.03.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.03.2019
Faktúra 1174/2019 Nákup potravín 6,10 s DPH 12.03.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2697