Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Podlimitná zákazka 7 Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora 539 344,94 s DPH
Vestnik_vyzva_GymnaziumPM.pdf
29.10.2013
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 5570028338 Školenie 105,00 s DPH 23.03.2018 IVES Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.04.2018
Faktúra 8206033540 Poplatky za telekomunikačné služby 25,21 s DPH 05.04.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 1161265902 Poplatky za telekomunikačné služby 75,78 s DPH 10.04.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.04.2018
Zmluva YO/2018Z6174 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ 58.80/mesiac s DPH 26.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 400,00 s DPH 10.04.2018 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 99180747 Záloha na pobyt 212,80 s DPH 06.04.2018 Grand hotel Permon, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.04.2018
Faktúra 2018/0038 Činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 70,00 s DPH YO/2018Z6174 YO/2018Z6174 05.04.2018 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 3180326 Odstránenie závady na hadici umývacieoho dávkovača 33,60 s DPH 28.03.2018 GastroRex, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.04.2018
Faktúra 180070 Prenájom stroja za I. Q.2018 414,91 s DPH 26.03.2018 TECOS Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.04.2018
Faktúra 180100621 Obojstranný stojan na 5 bicyklov 2 ks 254,59 s DPH 2018019063 26.04.2018 KOVOTYP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.05.2018
Zmluva 24ZVS0000070718X Zmluva o pripojení s DPH 10.04.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 011451101 Poplatky za telekomunikačné služby 5,90 s DPH 19.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.03.2018
Faktúra 20180149 Pneumatiky Matador MP47 115,96 s DPH 16.04.2018 Dusthy, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.04.2018
Faktúra OF40182521 Dvojica adaptérov 66,82 s DPH 2018990624 24.04.2018 DIGICOM, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.04.2018
Faktúra 2018318 Čistiaci prostriedokdo umývačky riadu 93,23 s DPH 2/2018 27.04.2018 CATO Agency s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 02.05.2018
Faktúra 4180110 Dvojzásuvka RJ45 Ftp 31,20 s DPH 25.04.2018 elfa s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 02.05.2018
Faktúra 180129 Toner Ricoh 2220D 81,60 s DPH 2018013 27.04.2018 TECOS Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 02.04.2018
Faktúra 185004311 Pracovné odevy 93,80 s DPH 1/2018 10.04.2018 CANIS SAFETY, a.s. organizačná zložka Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3027