Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Podlimitná zákazka 7 Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora 539 344,94 s DPH
Vestnik_vyzva_GymnaziumPM.pdf
29.10.2013
Objednávka 2015064 športový materiál 121,10 s DPH 03.12.2015 TRINET Corp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 257/2015 závesné bradlá 186,00 s DPH 04.12.2015 FITHAM s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 256/2015 športový materiál 121,10 s DPH 04.12.2015 TRINET Corp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 255/2015 športový materiál 39,70 s DPH 04.12.2015 TRINET Corp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 254/2015 Windows 7 940,00 s DPH 04.12.2015 Gorazd Fronc Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 253/2015 knihy 123,55 s DPH 03.12.2015 OXICO Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 252/2015 počítač Lenovo s príslušenstvom 634,46 s DPH 03.12.2015 ALZA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 251/2015 predplatné časopisu 16,90 s DPH 03.12.2015 Matilda Blahová Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015068 knihy 40,55 s DPH 04.12.2015 Martinus Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015067 reproduktory 69,98 s DPH 04.12.2015 Gigastore Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015066 Tablety 2 598.60 s DPH 04.12.2015 MARSANN IT s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015065 závesné bradlá 186,00 s DPH 03.12.2015 FITHAM s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015063 športový materiál 39,70 s DPH 03.12.2015 TRINET Corp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 259/2015 reproduktory 69,98 s DPH 04.12.2015 Gigastore Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015062 športový materiál 182,54 s DPH 03.12.2015 Mgr. Tibor Nešták - TIME Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015061 laboratórny materiál 185,42 s DPH 03.12.2015 Dilabo, S.A. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015060 knihy 123,55 s DPH 03.12.2015 OXICO Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015059 počítač Lenovo s príslušenstvom 634,46 s DPH 03.12.2015 ALZA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015058 Pamäťové karty 516,00 s DPH 03.12.2015 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/1901