Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1091/2016 Potraviny 138,20 s DPH 15.04.2016 Erik s.r.o. Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice RMDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1095/2016 Potraviny 134,37 s DPH 20.04.2016 Erik s.r.o. Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice RMDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1098/2016 Potraviny 116,62 s DPH 22.04.2016 Erik s.r.o. Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice RMDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1099/2016 Potraviny 224,93 s DPH 22.04.2016 Dexter Prešov Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice RMDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1100/2016 Potraviny 155,07 s DPH 25.04.2016 Erik s.r.o. Gymnázium,Park mládeže č. 5, 040 01 Košice RMDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 75/2016 Potraviny 22,80 s DPH 18.04.2016 Uni, spol s.r.o. Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1092/2016 Potraviny 330,00 s DPH 18.04.2016 HO&PE Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1101/2016 Potraviny 33,11 s DPH 25.04.2016 Uni, spol s.r.o. Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1095/2016 Potraviny 595,13 s DPH 19.04.2016 Inmedia Gymnázium, Park mládeže č.5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 250/2015 dodávka čerpadla do vrtu - k tepelnému čerpadlu 1 071,60 s DPH 02.12.2015 STAVTRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015068 knihy 40,55 s DPH 04.12.2015 Martinus Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 245/2015 plastové okná, dvere a vetráky 4 259.08 s DPH 01.12.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015053 búracie práce pre osadenie konstrukcií 1 165,00 s DPH 18.11.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 246/2015 búracie práce pre osadenie konstrukcií 1 165.00 s DPH 01.12.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 247/2015 mobilný telefón 22,91 s DPH 02.12.2015 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015056 atlas- Štáty v premenách 128,70 s DPH 02.12.2015 PreSkoly Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 248/2015 plyn 248,00 s DPH 02.12.2015 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 252/2015 počítač Lenovo s príslušenstvom 634,46 s DPH 03.12.2015 ALZA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 251/2015 predplatné časopisu 16,90 s DPH 03.12.2015 Matilda Blahová Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 249/2015 farby laky 354,70 s DPH 02.12.2015 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2321