Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Kritériá prijatia Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty
 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAM

OZNAM

Riaditeľstvo Gymnázia, Park mládeže 5, Košice oznamuje, že školský rok 2015/2016 pre žiakov sa začína takto:

Ø 1. ročník 2. septembra 2015 o 10.30 hod. v telocvični školy, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka a rozdelenie do tried,

Ø 2.- 5. ročník - 2. septembra 2015 o 8.00 hod. v kmeňových učebniach tried, kde dostanú informácie od triednych učiteľov.

Novinky