• P o z v á n k a

     • Riaditeľstvo Gymnázia, Park mládeže 5, Košice pozýva zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka na triedny aktív Združenia rodičov.

      Termín: 20. 11. 2018 (utorok)  o 16:30 hod. v kmeňovej učebni Vašej triedy.

      Vedenie školy.

     • P o z v á n k a

     • Riaditeľstvo Gymnázia, Park mládeže 5, Košice pozýva zákonných zástupcov žiakov 2. - 5. ročníka, na informatívne stretnutie Združenia rodičov, na ktorom budete môcť individuálne konzultovať o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. štvrťrok školského roka 2018/2019 Vášho syna/dcéry. K dispozícii Vám budú všetci učitelia.

      Termín : 20. 11. 2018 (utorok)  od  16:00 hod.  do  17:30 hod.

      Miesto :  Zborovňa učiteľov.

      Vedenie školy.

     • Už sú naši!!!

     • Po jesenných prázdninách sme začali zhurta. 6. 11. 2018 sa v Dome umenia na najúžasnejšiu Galaxiu GPM dostali noví členovia. Mystickosť bola prítomná už od začiatku. Slnko, Zem i Mesiac našej galaxie po celý čas pozorne sledovali schopnosti nováčikov. Naši prváci splnili všetky zadané úlohy a tak získali ako právoplatní obyvatelia našej galaxie supergalaktický pas.

      Počas večera sa nedali zahanbiť ani  druháci, ktorí na svoju planétu prijali nových prisťahovalcov. Ich tanečné, dramatické ale i spevácke čísla vyvolali pozitívne emócie nielen u prvákov, ale aj u starších obyvateľov Galaxie GPM.

      Večer plný zábavy a prekvapení bol ukončený krásnym gestom. Náš spolužiak Erik Jaško (V. SB), ktorý získal v tombole 1. cenu – vodičský preukaz typu B od autoškoly Grendel, ju venoval svojmu dlhoročnému spolužiakovi a kamarátovi Patrikovi Goliašovi (V. SB). Všetci sme boli dojatí a tento prejav priateľstva si veľmi vážime.

     • 100. výročie založenia 1. ČSR

     • Aj na našej školy si pripomíname významné výročie pre ČSR. V dňoch od 12. 11. do 15. 11. sa uskutočnia aktivity, ktoré sú pre študentov školy pripravené.

     • Po stopách Karpatských Nemcov

     • V stredu 24. 10. 2018 sa napriek vetru a dažďu (miestami aj snehu) vybralo 40 žiakov – nemčinárov po stopách Karpatských Nemcov – „Zipser Deutschen“– pôvodných nemeckých obyvateľov, ktorí osídľovali oblasť Spiša. Mnoho zaujímavých artefaktov na nás čakalo pri obhliadke Kežmarského hradu, no veľmi nás zaujala najmä Lyceálna knižnica, v ktorej sme videli mimoriadne vzácne knihy a dozvedeli sme sa niečo o živote študentov tunajšieho lýcea, medzi ktorými bol aj Pavol Országh Hviezdoslav.

     • Exkurzia

     • V stredu 17. 10. sa študenti 3.A triedy zúčastnili exkurzie v čističke odpadových vôd v Kokšov - Bakši. Po úvodnom oboznámení sa s miestnou arómou sa študenti oboznámili aj s celým areálom a aj s princípmi na ktorých čistička funguje. Prednáška zaujala celý kolektív a výsledkom toho bolo hrobové ticho pri slovách erudovaného majstra. Dozvedeli sa niekoľko zaujímavých a užitočných informácii a tak sa napokon rozpŕchli do svojich príbytkov s pocitmi krásne stráveného dopoludnia a s očakávaniami, kde povedie ich najbližšia poznávacia exkurzia.
      Celý kolektív 3.A túto exkurziu vrelo odporúča aj ostatným triedam.

      Jakub Nemčík

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dńa 6. 10. 2018 od 9:00 do 12:00 sa uskutočnil deň otvorených dverí v rámci DŠK. Fotografie

    • Poznaj regióny Španielska
     • Poznaj regióny Španielska

     • Študenti GPM sa predstavili ako sprievodcovia po španielskych regiónoch. Priblížili ich kultúru, históriu a gastronómiu. Prehliadka sa konala v priestoroch školy. Fotografie

    • Košické „EL CLÁSICO“
     • Košické „EL CLÁSICO“

     • Futbalový turnaj o pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstvao pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstva (Nominácie: Fan club FC Barcelona, Fan clun Real Madrid, Fan club Villareal,VIP, Španielski učitelia..) sa uskutočnil v Športovej hale SOŠ železničná, Palackého 14, Košice. Fotografie

    • Omša celebrovaná v španielčine
     • Omša celebrovaná v španielčine

     •      Kostol Ducha Svätého na Južnej triede bol miestom, kde sa dňa 3. októbra konala tradične svätá omša v španielskom jazyku, ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou Dní španielskej kultúry. Svätú omšu celebroval brat Andrej Valent z Radu bosých Karmelitánov, ktorému ako miništrant vypomáhal Oliver Pahulyi z II.SA triedy.

           Nádherný duchovný zážitok obohatili  hudbou a spevom  Jozef Mikloš, Lea Cápová, Tamara Kriváková a Jakub Ṻberlauer. Naši študenti sa tiež aktívne zapájali čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov. Fotografie

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo