Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 10181540 Nákup potravín 50,74 s DPH 26.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra 20181007 Nákup potravín 39,59 s DPH 20.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 3978 Nákup potravín 635,14 s DPH 21.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 530808799 Nákup potravín 179,34 s DPH 21.03.2018 Inmedia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 530809008 Nákup potravín 132,15 s DPH 22.03.2018 Inmedia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 4109 Nákup potravín 122,39 s DPH 22.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 10181493 Nákup potravín 152,08 s DPH 22.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.04.2018
Faktúra 9256 Nákup potravín 454,48 s DPH 26.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra 118052340 Nákup potravín 428,34 s DPH 26.03.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra 9498 Nákup potravín 185,53 s DPH 27.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra 50000016169 Nákup potravín 89,08 s DPH 29.03.2018 Šarišské pekárne Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra 530808717 Nákup potravín 245,00 s DPH 20.03.2018 Inmedia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 10037 Nákup potravín 831,81 s DPH 03.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra 530810017 Nákup potravín 90,14 s DPH 04.04.2018 Inmedia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 10181651 Nákup potravín 126,90 s DPH 04.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 4632 Nákup potravín 28,06 s DPH 04.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 264,84 Nákup potravín 264,84 s DPH 05.04.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 4811 Nákup potravín 192,56 s DPH 06.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 118060143 Nákup potravín 288,35 s DPH 09.04.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3207