Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 159/2016 maliarske a údržbárske potreby 482,04 s DPH 05.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 172/2016 Rako obklady 321,80 s DPH 20.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 171/2016 maliarske a údržbárske potreby 14,29 s DPH 20.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 170/2016 právne služby 300,00 s DPH 20.09.2016 JUDr. Alexander Farkašovský Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 169/2016 Právny kurier pre školy 119,00 s DPH 20.09.2016 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 168/2016 Tlačiareň, toner 126,60 s DPH 19.09.2016 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 164/2016 PaM Práce a Mzdy 66,00 s DPH 05.09.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 167/2016 mobil 5,90 s DPH 19.09.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 166/2016 elektrina 211,54 s DPH 16.09.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 165/2016 elektrina 11,23 s DPH 16.09.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 163/2016 maliarske a údržbárske potreby 501,34 s DPH 07.09.2016 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 162/2016 rekonštrukcia telocvične 4 800,00 s DPH 07.09.2016 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 161/2016 maliarske a údržbárske potreby 772,92 s DPH 05.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 160/2016 maliarske a údržbárske potreby 15,00 s DPH 05.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 157/2016 pevná linka 27,60 s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 174/2016 doprabvné 15,00 s DPH 26.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 158/2016 Telefónne poplatky 20,00 s DPH 05.09.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 156/2016 zateplenie objektov 23 587.53 s DPH 02.09.2016 LAMI BP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 155/2016 pretesnenie plynových prietokov 120,00 s DPH 02.09.2016 Samo plus, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2328