Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1182201984 Protokoly a výkazy k maturitnej skúške 73,88 s DPH 2018008 16.02.2018 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.02.2018
Faktúra 030-063427 Potraviny 11,33 s DPH 4-576531217058 09.02.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
Faktúra 20180442 Potraviny 45,17 s DPH 43/2018 06.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.02.2018
Faktúra 10180621 Potraviny 183,92 s DPH 41/2018 06.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.02.2018
Faktúra 118026902 Potraviny 154,86 s DPH 74/2018 14.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
Faktúra 10180796 Potraviny 156,42 s DPH 72/2018 14.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
Faktúra 20180554 Potraviny 33,38 s DPH 73/2018 14.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
Faktúra 10180860 Potraviny 195,72 s DPH 76/2018 16.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2430791700 Mobilné poplatky 5,90 s DPH 19.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.02.2018
Faktúra 1805630 Káble 20,36 s DPH 16.02.2018 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.02.2018
Faktúra 026-166655 Potraviny 11,11 s DPH 09.02.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
Faktúra 026-170216 Potraviny 17,74 s DPH 87/2018 22.02.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.02.2018
Faktúra 030-064480 Potraviny 272,66 s DPH 84/2018 22.02.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.02.2018
Faktúra 20180670 Potraviny 203,60 s DPH 85/2018 22.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.02.2018
Faktúra 300941803 poplatok za služby počítačovej siete 150,00 s DPH 19.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.02.2018
Faktúra 560918 členský poplatok 33,00 s DPH 05.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.02.2018
Faktúra 180022 Kancelárska technika, Servisné práce 99,60 s DPH 2018007 05.02.2018 TECOS Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.02.2018
Faktúra 180055 Inštalácia stroja Ricoh MPC3001 84,00 s DPH 08.03.2018 TECOS Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.03.2018
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 400,00 s DPH 05.03.2018 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3027