Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 36/2013 Mobilný telefón 50,97 s DPH 14.03.2013 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 1572012 Čistiace a hygienické potreby 66,60 s DPH 15.11.2012 Šuchterova Anna Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 146/2012 Plyn 159,00 s DPH 05.11.2012 SPP, a.s Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 147/2012 El. enrgia 4 057.00 s DPH 05.11.2012 VSE Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 148/2012 Učebné pomôcky 48,00 s DPH 201227 05.11.2012 DERATEX,s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 149/2012 Pracovné odevy 224,15 s DPH 201234 06.11.2012 Rempo Univers Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 150/2012 Výpočtova technika 302,60 s DPH 06.11.2012 Datacom, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 151/2012 Flexibilné lepidlo na dlažbu 420,00 s DPH 201231 06.11.2012 Imrich Mazág-ASTUR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 152/2012 Pokládka dlažby 2 185,10 s DPH 201232 06.11.2012 Imrich Mazág-ASTUR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 153/12 Telefón pevná linka 115,75 s DPH 2012037 07.11.2012 Slovak telecom, a,s, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 129/2012 ASCsoftware rozvrh hodín 63,00 s DPH 09.11.2012 ASC Aplied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 155/2012 práce žiakov 9,30 s DPH 13.11.2012 SOU poľnohospodárstva Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 156/2012 Krieda 80,00 s DPH 201236 13.11.2012 TECOS Košice spol., s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 158/12 Telefón mobil 36,24 s DPH 2012037 15.11.2012 Slovak telecom, a,s, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 144/2012 Dlažba doŠJ 2 328,20 s DPH 31.10.2012 W.A.W., s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 159/2012 cartrige, toner 511,69 s DPH 201238 15.11.2012 TECOS Košice spol., s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 160/2012 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie 22 941,40 s DPH 2012035 15.11.2012 LAMI BP , s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 161/2012 Teplo 4 389,35 s DPH 15.11.2012 TEHO, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 162/2012 Magnetická tabuľa 68,36 s DPH 2012040 20.11.2012 ŠKOlex, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 163/2012 mobilný telefón 35,57 s DPH 21.11.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
zobrazené záznamy: 1-20/3207