Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2016008 knihy 46,91 s DPH 20.01.2016 Martinus Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 141/2017 maliarske potreby 47,00 s DPH 08.09.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330/mesiac s DPH 01.09.2017 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 325/mesiac s DPH 19.09.2017 Ing. Peter Čorej, PhD Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 17/41/051/656 Vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy s DPH 10.10.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 137/2017 plyn 122,00 s DPH 04.09.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 138/2017 školská krieda 99,84 s DPH 05.09.2017 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 139/2017 pevná linka 25,19 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 140/2017 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 08.09.2017 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 143/2017 odber podzemných vôd 107,00 s DPH 12.09.2017 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu 15.80/MWh s DPH 01.09.2017 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 142/2017 komunálny odpad 1 275.12 s DPH 13.09.2017 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 144/2017 elektrina 42,12 s DPH 13.09.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 145/2017 elektrina 228,07 s DPH 13.09.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 146/2017 mobil 5,90 s DPH 18.09.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 147/2017 elektrická pec, plechy, rošty 2 700,00 s DPH 18.09.2017 Gastrorex s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 149/2017 Predĺženie domény 12,40 s DPH 20.09.2017 WebDom.sk Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 150/2017 Právny kurier pre školy 119,00 s DPH 20.09.2017 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 151/2017 Friendship 19,50 s DPH 20.09.2017 Matilda Bláhova -FLP Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330/mesiac s DPH 01.09.2017 JUDr.Ľubomír Blaho, RNDr. Bláhová Anna, CSc. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2752