Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1003/2018 potraviny 1 014,15 s DPH 09.01.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2017 Kúpna zmluva-rámcová nazákladefaktúracie s DPH 01.12.2017 Top catering s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 210/2017 zástavy 52,00 s DPH 07.12.2017 Francerelax Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 17/41/051/875 Vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy s DPH 15.12.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Zmluva o výpožičke osobného motorového vozidla s DPH 22.12.2017 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 48/018/5028 Finančné zabezpečenie súťaže 370,00 s DPH 18.01.2018 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 18/41/051/32 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 25.01.2018 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1001/2018 Potraviny 60,48 s DPH 04.01.2018 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1002/2018 potraviny 156,48 s DPH 09.01.2018 Horti s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1004/2018 potraviny 8,59 s DPH 10.01.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 209/2017 Svietidlo 2 509.20 s DPH 06.12.2017 Francerelax Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1005/2018 potraviny 264,39 s DPH 10.01.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1006/2018 potraviny 5,86 s DPH 10.01.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1007/2018 Potraviny 198,44 s DPH 10.01.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1008/2018 Potraviny 118,97 s DPH 10.01.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1009/2018 Potraviny 268,21 s DPH 12.01.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1010/2018 Potraviny 185,47 s DPH 15.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1/2018 Telekomunikačné služby 25,16 s DPH 04.01.2018 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2/2018 Stravovacie poukážky 676,00 s DPH 05.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/3207