Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 215/2016 internetové služby júl-september 2016 150,00 s DPH 18.11.2016 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 211/2016 mapájací adaptér 60,44 s DPH 11.11.2016 Datacomp. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 212/2016 poistenie majetku 100,00 s DPH 16.11.2016 Allianz-SP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 213/2016 mobil 5,90 s DPH 18.11.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 16/41/010/160 Občania v hmotnej núdzi s DPH 15.12.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 16/41/051/832 Vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy s DPH 21.12.2016 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák zástupca riaditeľky školy
Faktúra 214/2016 oprava telocvične 1 572.00 s DPH 18.11.2016 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 214/2016 oprava telocvične 1 572.00 s DPH 18.11.2016 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 209/2016 mobilné služby 94,97 s DPH 14.11.2000 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 216/2016 elektrina 87,65 s DPH 22.11.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 221/2016 zákony 12,00 s DPH 22.11.2016 Poradca s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 219/2016 Technológia na zniženie nákladov 4 800,00 s DPH 23.11.2016 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 220/2016 Čistiace potreby 241,19 s DPH 23.11.2016 Cato agency Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 221/2016 čistenie kanalizácie 284,27 s DPH 28.11.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 222/2016 prenájom priestorov 663,27 s DPH 30.11.2016 Štátna filharmónia Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 210/2016 odber podzemných vôd 104,60 s DPH 14.11.2016 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 208/2016 školenie 20,00 s DPH 11.11.2016 NÚ CŽV, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 225/2016 Stavebné práce 4 517,67 s DPH 01.12.2016 LAMI BP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 198/2016 2GB RAM ASUS 85,78 s DPH 25.10.2016 Sill Servis Partner Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2752