Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 57/2016 odpad 1 275,12 s DPH 21.03.2016 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1089/2016 potraviny 414,72 s DPH 14.04.2016 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1080/2016 potraviny 240,46 s DPH 13.04.2016 HO&Family, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 4/2016 dobropis elektrina 80,22 s DPH 12.04.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 66/2016 Technológia na zniženie nákladov 2 400,00 s DPH 11.04.2016 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1086/2016 potraviny 1 142.22 s DPH 11.04.2016 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 65/2016 Register solventných firiem 226,80 s DPH 11.04.2016 Bisnode Slovensko Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 64/2016 odber podzemných vôd 396,07 s DPH 08.04.2016 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 63/2016 kopírovacie služby 429,32 s DPH 08.04.2016 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 62/2016 pevná linka 29,03 s DPH 05.04.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 61/2016 mobilný telefón 20,00 s DPH 05.04.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 60/2016 plyn 323,00 s DPH 04.04.2016 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 59/2016 ARŠG 199,40 s DPH 31.03.2016 Grand hotel Permon, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 58/2016 BOZP 1/4 2016 70,00 s DPH 31.03.2016 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 56/2016 mobil 10,00 s DPH 17.03.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 67/2016 elektrina 37,80 s DPH 14.04.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 55/2016 mobil 5,90 s DPH 17.03.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 54/2016 mobil 25,79 s DPH 16.03.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 53/2016 prečistenie kanalizácie v telocvični 214,98 s DPH 14.03.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2328