Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 01.12.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 152/2020 IKT materiál 49,39 s DPH 2020024 28.09.2020 Jozef Ferko AV-EL mak. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.09.2020
Zmluva Zmluva o spolupráci 130,00 s DPH 25.09.2020 Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Darovacia zmluva 130,00 s DPH 25.09.2020 Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 1107/2020 Nákup potravín 122,10 s DPH 25.09.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.09.2020
Faktúra 1106/2020 Nákup potravín 274,56 s DPH 25.09.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.09.2020
Faktúra 151/2020 Forton nano series 800 55,00 s DPH 24.09.2020 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 31/2020 Projekt Vzdelávanie na Gymnáziu 350,00 s DPH 24.09.2020 Mgr. Pavol Krajčí Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 1102/2020 Nákup potravín 417,85 s DPH 24.09.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 1103/2020 Nákup potravín 30,56 s DPH 24.09.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 1104/2020 Nákup potravín 345,88 s DPH 24.09.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 1105/2020 Nákup potravín 97,15 s DPH 24.09.2020 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Objednávka 2020022 Forton nano series 800 55,00 s DPH 23.09.2020 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 150/2020 tonery a etikety 99,19 s DPH 23.09.2020 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.09.2020
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 23.09.2020 Darien, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Objednávka 20200023 tonery a etikety 99,19 s DPH 23.09.2020 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 1100/2020 Zber a odvoz odpadu prístup 22,80 s DPH 23.09.2020 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.09.2020
Faktúra 147/2020 Predĺženie domény 12,50 s DPH 22.09.2020 EuroServer.sk s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.09.2020
Faktúra 148/2020 previerka pracoviska a posudenie rizík 260,00 s DPH 22.09.2020 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.09.2020
Zmluva 20/41/051/237 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 22.09.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3489