• Konzultačné hodiny

    •  

     KONZULTAČNÉ  HODINY

     Školský rok 2013/2014

     Predmet

     Učiteľ

     Termín

     Miestnosť

     Slov. jazyk a literat.,

     Nemecký jazyk

     Mgr. Lacková

     Pondelok, 12.45 – 13.30 hod.

     201

     Slov. jazyk a literat.

     Mgr. Krajcárová

     Streda, 13.30 – 14.30 hod.

     201

     Slov. jaz. a literatúra, Dejiny umenia

     Mgr. Šoltysová

     Pondelok, 13.30 – 14.30 hod.

     202

     Slov. jazyk a literatúra

     Mgr. Tomková

     Streda, 13.35 – 14.30 hod.

     56

     Anglický jazyk

     Mgr. Fedorková

     Pondelok, 14.45 – 15.30 hod.

     258

     Anglický jazyk, nemecký jazyk

     Gribushina

     Utorok, 13.30 – 14.30 hod.

     258

     Anglický jazyk, Ruský jazyk

     Mgr. Kišeľáková

     Štvrtok, 14.30 – 15.30 hod.

     262

     Anglický jazyk

     Mgr. Kočiš

     Streda, 14.30 – 15.30 hod.

     258

     Anglický jazyk

     Mgr. Sopčáková

     Štvrtok, 14.20 – 15.00 hod.

     259

     Anglický jazyk

     Mgr. Zaputilová

     Štvrtok, 07.00 – 07.55 hod.

     258

     Španielsky jazyk

     Mgr. Andrejčák

     Štvrtok, 14.30 – 15.15 hod.

     63

     Španielsky jazyk

     Mgr. Chromčo

     Utorok, 7.10 – 7.55 hod.

     63

     Španielsky jazyk

     PhDr. Kolcun

     Štvrtok, 14.20 – 15.20 hod.

     65

     Španielsky jazyk

     Mgr. Potocká

     Pondelok, 14.00 – 15.00 hod.

     55

     Španielsky jazyk

     Mgr. Skubanová

     Piatok, 13.00 – 14.00 hod.

     64

     Španielsky jazyk, Matematika

     Agustín Murillo

     Piatok, 14.25 – 15.30 hod.

     64

     Španielsky jazyk a lit.

     Ldo. Víctor Medialdea

     Pondelok, 14.30 – 15.30 hod.

     65

     Španielsky jazyk a lit.

     Lda. Rocío Torrijos

     Utorok, 13.00 – 14.00 hod.

     63

     Matematika

     Mgr. Hronská

     Streda, 14.45 – 15.45 hod.

     210

     Matematika, Fyzika

     Mgr. Lechmanová

     Štvrtok, 14.30 – 15.15 hod.

     255

     Informatika, Geografia

     PaedDr. Miškaninová

     Streda, 13.00 – 14.00 hod.

     212

     Informatika

     Ing. Sakal

     Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod.

     211/212

     Informatika

     Ing. Vacková

     Streda, 14.30 – 15.30 hod.

     211

     Chémia

     Mgr. Čurková

     Streda, 13.45 – 14.45 hod.

     254

     Chémia

     Mgr. Görcsösová

     Pondelok, 13.30 – 14.30 hod.

     255

     Fyzika

     Mgr. Jeníková

     Pondelok, 14.00 – 15.00 hod.

     9

     Biológia, Chémia

     Mgr. Nemcová

     Pondelok, 7.10–7.55 hod.

     54

     Biológia, Chémia

     RNDr. Novotná

     Piatok, 13.45 – 14.30 hod.

     251

     Biológia, Geografia

     Mgr. Spišáková

     Streda, 14.20 – 15.20 hod.

     251

     Chémia, Fyzika v špan. jazyku

     Lda. Clara Rodriguez

     Pondelok, 13.00 – 14.00 hod.

     55

     Chémia, Biológia v špan. jazyku

     Ldo. Juan Pablo Tovar Mesa

     Streda, 13.30 – 14.30 hod.

     55

     Dejepis, Občianska náuka

     Mgr. Fečková

     Streda, 13.30 – 14.30 hod.

     155

     Náuka o spoločnosti, Občianska náuka

     Mgr. Hužvárová

     Štvrtok, 14.20 – 15.00 hod.

     155

      

     Termín konzultácie u ďalších učiteľov je možné dohodnúť si osobne.