Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky
 

Navigácia

novinky

Rada školy

Členovia Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice

 

školský rok 2016/2017

 

Pedagogickí zástupcovia:

    Mgr. Iveta Nemcová – predsedníčka Rady školy

    Ing. Albín Sakal

 

Nepedagogický zástupca:

   Soňa Briškárová

 

Zástupcovia zriaďovateľa školy:

    Ing. Magdaléna Vitkovičová

    Ing. Viera Kováčová

    Mgr. Ivica Šimková

    Mgr. Imrich Vince

 

Zástupcovia rodičov:

    PhDr. Miroslava Heráková

    Ing. Ján Janovčík

    Ing. Eva Lenhardtová

 

Zástupca žiakov:

   Alexandra Geročová (III.A trieda)