• Členovia

    • Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice


     Pedagogickí zástupcovia:

     • Mgr. Iveta Nemcová – predsedníčka Rady školy
     • Ing. Albín Sakal

     Nepedagogický zástupca:

     • Soňa Briškárová

     Zástupcovia zriaďovateľa školy:

     • Ing. Magdaléna Vitkovičová
     • Ing. Viera Kováčová
     • Mgr. Ivica Šimková
     • Mgr. Imrich Vince

     Zástupcovia rodičov:

     • PhDr. Miroslava Heráková
     • Ing. Ján Janovčík
     • Ing. Eva Lenhardtová

     Zástupca žiakov:

     • Alexandra Geročová (IV.A trieda)

     Aktualizované 11. 10. 2018

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo