Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky
 

Navigácia

novinky

Výchovné poradenstvo

Ponuka kabinetu

Výchovný poradca:        Mgr. Zuzana Krajcárová

Kontakt:  krajcarova.poradca@gmail.com

Konzultačné  a poradenské hodiny:

                               Pondelok : 10.00-11.30

                               Streda: 8.00-9.00

alebo po dohode

Kontaktný psychológ: PhDr. Slavomíra Križalkovičová, psychologička

Kontakt:  krizalkovicova@kpppke.eu          055/6823213

 

Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

 • poradenstvo v oblasti vzdelávania
 • poradenstvo pre nadaných žiakov
 • poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
 • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
 • kariérové poradenstvo
 • sprostredkovanie : profesijno–orientačného  diagnostikovania - odbornej pomoci v prípade študijných i osobných problémov 
 • informácie o vysokých školách na Slovensku
 • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 • materiály o vysokých školách
 • materiály o štúdiu v zahraničí (získavanie štipendií)
 • preventívne aktivity