• Ponuka kabinetu

    • Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Krajcárová

     Kontakt: krajcarova.poradca@gmail.com

     Konzultačné  a poradenské hodiny:

     • Pondelok: 12.40 – 13.30
     • Štvrtok: 11.45 - 13.30

     alebo po dohode aj v inom termíne.


     Kontaktný psychológ: Mgr. Ivana Vojtechovská, psychologička
     Kontakt: 

     • vojtechovska@kpppke.eu
     • 055/6823 203

     Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

     • poradenstvo v oblasti vzdelávania
     • poradenstvo pre nadaných žiakov
     • poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
     • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
     • kariérové poradenstvo
     • sprostredkovanie : profesijno–orientačného  diagnostikovania - odbornej pomoci v prípade študijných i osobných problémov
     • informácie o vysokých školách na Slovensku
     • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
     • materiály o vysokých školách
     • materiály o štúdiu v zahraničí (získavanie štipendií)
     • preventívne aktivity

     Aktualizované 22. 10. 2018

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo