• Aktivity

    •  

     Aktivity

          PK cudzích jazykov v šk.roku 2017/2018 množstvo súťaží, exkurzií, výletov, krúžkov a iných aktivít. Talentovaní študenti sa môžu zúčastniť tradičných súťaží "Juvenes Translatores", "English Essay Competition", "Shakespeare's Memorial" a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti si môžu overiť a rozšíriť ich jazykové znalosti aj počas jazykovo-poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii v júni 2018.


     Minuloročné úspechy našich študentov

          Priemerná úspešnosť školy v EČ MS z anglického jazyka na úrovni B2 bola 72,9 %. Všetci študenti, ktorí sa prihlásili na cambridgeskú skúšku FCE a IELTS v júni 2017 boli úspešní. Študentovi Filipovi Žipajovi bol na základe výsledkov udelený certifikát na úrovni C2. Celoeurópska súťaž Angličtinár roka – Richard Rybár, III.SA, 118 bodov – 79. miesto na svete, Michaela Matisková, III.C, 116 bodov – 213. miesto na svete, Kurucz Samuel, V.SB, 114,5 bodov – 305. miesto na svete (aj ďalších 10 študentov dosiahlo viac ako 100 bodov, súťaže sa zúčastnilo 42 študentov našej školy, 479 škôl a 10 989 študentov z 19 krajín Európskej únie, škola obsadila krásne 29. miesto na svete).

          Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo – študenti 1. a 2. roč., 1. miesto za dramatizáciu ruskej rozprávky.


     Súťaže a iné aktivity

     • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2017
     • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2017
     • kultúrno-poznávacia exkurzia Po stopách spišských Nemcov, október 2017
     • Halloween Tea Party, október 2017
     • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2017
     • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2017
     • celoeurópska súťaž Angličtinár roka, november 2017
     • školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, december 2017
     • Deň boja proti AIDS, december 2017
     • Valentínska pošta, február 2018
     • realizácia Týždňa anglicky hovoriacich krajín, marec 2018
     • Ruské slovo, marec  2018
     • Deň bez stresu, apríl 2018
     • Štvorylka na Hlavnej ulici, máj 2018
     • súťaž v písaní básničiek Limerick Day, máj 2018
     • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2018
     • návšteva Goetheho inštitútu/knižnice so žiakmi 1. ročníka
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • návšteva knižnice British Council
     • besedy s predstaviteľmi a hosťami z British Council
     • otvorené hodiny anglického jazyka
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
     • konzultačné hodiny

      

     Aktualizované 19. 10. 2017 (FT)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo