• Krúžky

    •  

     Ponuka krúžkov PK cudzích jazykov:

     • Mgr. Janovská Slavomíra – Príprava na maturitu z anglického jazyka

     • Gribushina Marina – Moja angličtina (krúžok pre študentov 2. ročníka)

     • Mgr. Kišeľáková Viera – Krúžok mladých peer aktivistov

     • Mgr. Kočiš Miroslav – Cambridge (krúžok pre talentovaných študentov)

      

     Aktualizované 19. 10. 2017 (FT)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo