• Súťaže

    • Študenti si môžu overiť svoje  schopnosti a vedomosti rôznych v súťažiach :

     • Matematický korešpondenčný seminár – MAKS  - celoslovenská súťaž        
     • Géniuslogicus - celoslovenská súťaž
     • Matematická olympiáda
     • Matematický klokan- medzinárodná súťaž
     • Expert- celoslovenská súťaž
       

      

          

          Rôzne športové súťaže  organizované  KŠU v KE,  SAŠ SR  a inými športovými organizáciami podľa  príslušného terminovníka.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo