Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

M-I-G-TV

 

Členovia predmetovej komisie:

 1. RNDr. Františka Tarabčáková (MAT – FYZ)
 2. RNDr. Alena Bobáková (MAT – CHE)
 3. Mgr. Milan Marinčák (MAT – FYZ)
 4. RNDr. Lýdia Plačková (MAT - FYZ)
 5. ​Mgr. Anna Parnayová (MAT - FYZ)
 6. ​Mgr. Viola Pastrnáková (GEG - INF)
 7. Ing. Albín Sakal (INF – ETV)
 8. Ing. Magdaléna Vacková (INF)
 9. Mgr. Eliška Oceľáková (TEV - BRV)
 10. Mgr. Róbert Knap (GEG - TEV)
 11. Mgr. Jaroslav Wiener (TEV - RJA)
   

Vyučujúci z iných predmetových komisii :

 1. Mgr. Andrea Spišáková (GEG – BIO), PK – Prírodných vied