• Členovia predmetovej komisie prírodovedných predmetov (FYZIKA, CHEMIA, BIOLÓGIA):

     1. RNDr. MAJERČÁKOVÁ Zuzana (MJ)

     2. RNDr. FURÁROVÁ Zuzana (FU)

     3. Mgr. GÖRCSÖSOVÁ Erika (GO)

     4. RNDr. KUBÍKOVÁ Eva (KB)

     5. Mgr. NEMCOVÁ Iveta (NE)

     6. Mgr. SPIŠÁKOVÁ Andrea (SI)

     7. RNDr. ŠIMKOVÁ Lenka (SM)


     Aktualizované 20. 12. 2022