• Aktivity

    •  

     Činnosť PK v školskom roku 2017/2018

          Okrem pedagogickej činnosti sa učitelia humanitných predmetov venujú talentovaným žiakom formou pravidelnej krúžkovej činnosti, prípravou na rôzne súťaže a organizovaním rôznych podujatí či exkurzií.

     Členovia PK v tomto školskom roku vedú tieto krúžky:

     • Spoznávame pamiatky Košíc - Mgr. Jana Fečková
     • Slovenčina v hrsti  - Mgr. Zuzana Krajcárová
     • Debatný klub - Mgr. Eva Lacková
     • Právnický krúžok - Mgr. Renáta Škárová
     • Umelecký klub - Mgr. Martina Šoltysová
     • Slovenčina v kocke - Mgr. Darina Tomková
     • Krúžok ľudských práv - Mgr. Zlata Hužvárová

      

     Ďalšie súťaže a podujatia, do ktorých sa zapájame:

     a) olympiády: Olympiáda ľudských práv,

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Dejepisná olympiáda

      

     b) SOČ – členky PK niekoľko rokov pripravujú študentov do školského aj vyšších kôl SOČ;

     c) súťaže:    

     • Slovo bez hraníc,
     • Hviezdoslavov Kubín,
     • Štúrovo pero,
     • Demokracia si Ty,
     • Mladý Európan;

      

     d) školské akcie – kultúrne programy na podujatiach, ktorých sa naša škola zúčastňuje, resp. ich organizuje:
                 

     • Dni španielskej kultúry,
     • omša celebrovaná v španielčine,
     • imatrikulácia študentov do 1. ročníka,
     • Deň Európy

      

     e) exkurzie:

     • Židovské múzeum v Prešove,
     • Východoslovenská galéria,
     • Východoslovenské múzeum,
     • Po stopách karpatských Nemcov,
     • návšteva súdneho pojednávania,
     • návštevy divadelných a filmových predstavení

      

      

     Aktualizované 28. 10. 2017

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo