• Zdravie na tanieri

    • Cieľ projektu:

     1. Rozvíjať u žiakov zodpovednosť za svoje zdravie, aby sa vedeli správne rozhodnúť, čo je pre nich prospešné a čo škodlivé
     2. Prevencia obezity a podpora pohybovej aktivity
     3. Motivácia k zmene stravovacích návykov a správneho pitného režimu
     4. Využívanie regionálnych produktov v stravovaní

     Pre aktivity v tomto projekte boli teoretickým východiskom vedomosti žiakov, ktoré nadobudli na hodinách biológie, chémie a fyziky.


     Aktivity projektu:

     1. Nečakajme na smäd
      Žiaci majú v triedach prístup k pitnej vode. Dôraz je kladený na to, aby sa žiaci napili hlavne pol hodinu pred obedom a pol hodinu po obede.

     2. Zážitková gastronómia
      Žiaci sa zúčastnili ochutnávky od osloveného farmára. Ochutnali výrobky dorobené priamo na farme – syry, mlieko, vajcia a mali možnosť porovnať chuť surovín z obchodnej siete a priamo z farmy. Zároveň sa žiaci dozvedeli viac a chove zvierat a spôsobe ich života.
     3. Prednáška na tému: Obezita mládeže a správny pitný režim.
      Prednášajúci: zástupca Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva

     4. Prevencia obezity, Regionálne potraviny
      V rámci pohybovej aktivity bol zorganizovaný volejbalový turnaj v areáli školy.

     5. Spestrenie jedálneho lístka
      Počas obedov v školskej jedálni je jedálny lístok obohatený o zdravšie potraviny a jedlá. Podávajú sa jogurty zrejúce priamo v kelímku. Pitný režim je spestrený o nesladené čaje, čistú vodu, prírodné stolové vody a obsahom minerálnych látok, ovocné šťavy a sirupy s obsahom fruktózy. 


     Fotografie k projektu

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo