Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Prírodovedné predmety

 

Plánované aktivity členov predmetovej komisie:


Mgr. Iveta Nemcová

 • Predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Park mládeže 5 Košice
 • Predsedníčka PK prírodovedných predmetov
 • Triedna učiteľka III.SB triedy
 • Konzultácie z biológie a chémie
 • Správcovstvo učebne biológie
 • Autorka školského kalendára pre učiteľov a žiakov
 • Vedenie účtovníctva v AURaP-e
 • Koordinátorka prezentácie školy na akciách:
  •     Work Shop pre ZŠ 2017/2018
  •     Pro Educo, Spoločenský pavilón – 28. – 29.11.2017

Mgr. Gabriela Čurková

 • Triedna učiteľka III.B triedy
 • Koordinátorka školskej súťaže „3P – Prezentácie z Prírodovedných Predmetov“
 • Konzultácie z chémie a fyziky

RNDr. Zuzana Majerčáková

 • Správca učebne fyziky a zbierky učebných pomôcok na fyziku
 • Školiteľ pre používanie meracieho systému Coach
 • Koordinátorka pre spoluprácu s oddelením didaktiky fyziky na UPJŠ KE
 • Konzultácie z fyziky
 • Triednictvo II.C
 • Inštruktor lyžiarskeho a plaveckého kurzu

Mgr. Andrea Spišáková

 • Koordinátorka pre environmentálnu výchovu
 • Triedna učiteľka II.SA triedy
 • Práca v AURaP-e
 • Správca učebnicového fondu školy
 • Estetizácia priestorov školy počas kultúrno-spoločenských školských aktivít
 • Konzultácie z biológie

RNDr. Lenka Šimková

 • Konzultácie z biológie a chémie
 • Koordinátorka výstavy myšlienkových máp z chémie vytvorených žiakmi 2. ročníka

Mgr. Helena Jeníková

 • Konzultácie z fyziky
 • Konzultantka práce SOČ z fyziky

 

Plánované aktivity predmetovej komisie:

 • Podieľanie sa na realizácii novej multifunkčnej učebni chémie
 • Starostlivosť o zeleň a estetizácia areálu školy
 • Realizácia náučného chodníka v areáli školy
 • Realizácia informačného panela k školskému akváriu


 

Aktualizované 21. 9. 2017 (NE)