• PROGRAMOVANIE

    • 1. Napíšte program, ktorý zistí najväčšie číslo zo 4 čísel.

     2. Napíšte program, ktorý načíta reálne číslo a, zaokrúhli ho na n desatinných miest, vypíše celú a desatinnú časť.

     3. Napíšte program, ktorý zistí, či zadané číslo je prvočíslo.

     4. Napíšte program, ktorý načíta rodné číslo a vypíše, či ide o muža alebo ženu a dátum narodenia tejto osoby.

     5. Napíšte program, ktorý načíta od používateľa meno jeho obľúbeného herca alebo herečky a na obrazovku 20 – krát vypíše PACI SA MI meno osoby.

     6. Napíšte program, ktorému používateľ zadá, koľko rožkov je schopný zjesť na posedenie. Program bude postupne vypisovať: „Jem 1. rozok, jem 2. rozok, ..., jem x. rozok.“ a nakoniec „Uz mam dost“.