• PROGRAMOVANIE

    • 1. Napíšte program, ktorý zistí najväčšie číslo zo 4 čísel.

     2. Napíšte program, ktorý načíta reálne číslo a, zaokrúhli ho na n desatinných miest, vypíše celú a desatinnú časť.

     3. Napíšte program, ktorý zistí, či zadané číslo je prvočíslo.

     4. Napíšte program, ktorý načíta rodné číslo a vypíše, či ide o muža alebo ženu a dátum narodenia tejto osoby.

     5. Napíšte program, ktorý načíta od používateľa meno jeho obľúbeného herca alebo herečky a na obrazovku 20 – krát vypíše PACI SA MI meno osoby.

     6. Napíšte program, ktorému používateľ zadá, koľko rožkov je schopný zjesť na posedenie. Program bude postupne vypisovať: „Jem 1. rozok, jem 2. rozok, ..., jem x. rozok.“ a nakoniec „Uz mam dost“.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo