Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Mgr. Viola Pastrnáková

GEOGRAFIA

1. a 2. ročník:  LITOSFERA.doc6

 

GEG OLYMPIÁDA: go_sk_2018_zadania.pdf

 

Slepá mapa GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE SR:   slepa_mapa_SR.doc

 

 

Seminár z geografie:

environmentalistika: Environmentalistika.doc

Hospodárstvo sveta: HOSPODaRSTVO_SVETA.doc                 Organizácie: Europska_unia.doc

                                 POLNOHOSPODaRSTVO.doc                                                          NATO.doc

                                                                 PRIEMYSEL.doc                                                                                    OSN.doc

                                                                 Doprava.doc                                                                                           Politicka_mapa_sveta.doc

                                                                 Cestovny_ruch.doc

                                                                 SLuzby_a_zahranicny_obchod.doc

Sídla: Sidla.doc

Obyvateľstvo: Obyvatelstvo.doc

Biosféra: Biosfera.doc

Pedosféra: Pedosfera_pokracovanie.doc

Priemysel SR: priemysel_SR(1).doc                                            Cestovný ruch SR: Cestovny_ruch_SR.ppt

Kanada.doc                                                                                                        Doprava SR: Doprava_SR.ppt

USA.doc