Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

predmet Chémia

Zaujímavosti

 

Rok   2011   bude  Medzinárodným rokom chémie

Rok 2011 bude na základe vyhlásenia UNESCO a OSN Medzinárodným rokom chémie. Jeho hlavnou témou je problematika trvalo udržateľného rozvoja a uskutoční sa pod mottom Chémia je náš život, naša budúcnosť.

IUPAC je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa už 90 rokov venuje rozvoju chémie. V súčasnosti je rozhodujúcou pri určovaní štandardov pre pomenovanie chemických prvkov a ich zlúčenín prostredníctvom Medzinárodného výboru pre nomenklatúru a symboly. Partnerom IUPAC na Slovensku je Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.

Medzinárodný rok chémie má svetu pripomenúť jednak významné výročie - sto rokov, ktoré v roku 2011 uplynú od udelenia Nobelovej ceny Marie Curie - Sklodowskej za objav rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia, čo malo obrovský význam pre pochopenie vzniku chemických prvkov, pre fyziku a iné vedy, ako aj význam chémie pre ľudstvo. Účastníci zasadnutia IUPAC už teraz začínajú pre rok 2011 pripravovať v celosvetovom meradle rôzne, najmä popularizačné podujatia. Cieľom je pripomenúť a vyzdvihnúť všetko to pozitívne, čo rozvoj chémie dal ľudstvu, ale aj to, ako môže práve moderná chémia pomôcť pri odstraňovaní následkov chémie a ľudskej civilizácie najmä na životné prostredie. Najlepšie odstrániť chemické znečistenie a mnohé civilizačné problémy môžu práve tí, ktorí rozumejú chémii, preto by týchto ľudí mal byť dostatok aj v budúcnosti.

Podľa predstaviteľov SAV by sa Medzinárodný rok chémie na Slovensku mal zamerať práve na úsilie pritiahnuť k chémii čo najviac mladých ľudí. V posledných rokoch totiž záujemcov o štúdium chémie v SR ubúda.

 

Návrh aktivít pre Medzinárodný rok chémie v roku 2011

na našej škole:

 

 

Nižšie uvedené aktivity sú vo fáze návrhu. Ich realizácia je závislá na  počte zapojených študentov našej školy.

Informácie:  Mgr. E. Görcsösová, kab.č.256, predpokladaný začiatok február 2011:

 

  • Súťaž o logo Medzinárodného roku chémie 2011
  • Deti a voda

          ...na tému „voda ako nepostrádateľná súčasť života“.

  • (Nealko)Drink s chemikmi

          ...stretnutie, diskusia  na tému „život  bez  chémie? “

  • Chémia lásky

          ...farby, vône v chémii

  • Séria chemických jarmokov

          ... propagácia chémie a prírodných vied, atraktívne experimenty, súťaže.

 

  • Chémia a palivá

          ...workshop o príprave biopalív prípadne alternatívnych palív

  • Kalendár pre rok 2011 – „Chémia je cool“

          ...fotky, obrázky, kresby.

  • Chémia na každý deň

          ...študenti vytvoria poster – nástenku, na ktorej sa vhodne vybranými    

          obrázkami a textom pokúsia vyjadriť prínos chémie ku kvalite  nášho   

          každodenného života

 

Tešíme sa na Vás !!!

 Mgr. E. Görcsösová