• O predmetoch

    • Každý rok počas Týždňa vedy a techniky sa na škole organizujú rôzne súťaže, prehliadky projektov či výskumných prác našich študentov. Študenti  prezentujú svoje práce a projekty z rôznych  oblastí vedy, techniky a ekológie - už tradične na vynikajúcej úrovni formou plagátu (posteru), trojrozmerného exponátu alebo v elektronickej podobe. Tohto roku sme sa so študentami druhých ročníkov zamerali na životodarnú tekutinu  - vodu - z rôznych hľadísk.

     Na úvod ponúkame základné informácie o vode.

     Študenti  si pripravili pekné a hodnotné prezentácie a projekty s témou Minerálne vody. Prezentovali ich originálnymi spôsobmi, spojili s ochutnávkou minerálnych vôd, anketami a súťažami  pre spolužiakov. Dozvedeli sme sa mnoho užitočných informácií o zložení minerálnych vôd, ich výskyte na Slovensku, ale aj o ich prínose pre zdravie človeka.

     Nie menej  zaujímavé boli projekty o vodných elektrárňach – ich histórii, stavbe, význame a využití na Slovensku. Študent II.B triedy Igor Michalčík vlastnoručne zhotovil dokonalý model vodnej elektrárne – dokonca aj s krútiacou sa turbínou.

     Všetky práce boli veľmi pekné a hodnotné pre všetkých. Ďakujeme

     Prezentácie:

     CHE_-_Mala_molekula_-_velky_zazrak.pdf

     CHE_-_Voda_ako_ju_pozname1_(1).ppt

     CHE_-_Voda_ako_ju_pozname1_(2).ppt

     NIEKOĽKO FOTIEK:  FOTKY

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo