• O predmetoch

    • Každý rok počas Týždňa vedy a techniky sa na škole organizujú rôzne súťaže, prehliadky projektov či výskumných prác našich študentov. Študenti  prezentujú svoje práce a projekty z rôznych  oblastí vedy, techniky a ekológie - už tradične na vynikajúcej úrovni formou plagátu (posteru), trojrozmerného exponátu alebo v elektronickej podobe. Tohto roku sme sa so študentami druhých ročníkov zamerali na životodarnú tekutinu  - vodu - z rôznych hľadísk.

     Na úvod ponúkame základné informácie o vode.

     Študenti  si pripravili pekné a hodnotné prezentácie a projekty s témou Minerálne vody. Prezentovali ich originálnymi spôsobmi, spojili s ochutnávkou minerálnych vôd, anketami a súťažami  pre spolužiakov. Dozvedeli sme sa mnoho užitočných informácií o zložení minerálnych vôd, ich výskyte na Slovensku, ale aj o ich prínose pre zdravie človeka.

     Nie menej  zaujímavé boli projekty o vodných elektrárňach – ich histórii, stavbe, význame a využití na Slovensku. Študent II.B triedy Igor Michalčík vlastnoručne zhotovil dokonalý model vodnej elektrárne – dokonca aj s krútiacou sa turbínou.

     Všetky práce boli veľmi pekné a hodnotné pre všetkých. Ďakujeme

     Prezentácie:

     CHE_-_Mala_molekula_-_velky_zazrak.pdf

     CHE_-_Voda_ako_ju_pozname1_(1).ppt

     CHE_-_Voda_ako_ju_pozname1_(2).ppt

     NIEKOĽKO FOTIEK:  FOTKY