Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Stránky predmetovej komisie Fyzika

O predmetoch

Školské kolo  súťaže PPP

7.12.2010sa uskutočnilo nulté kolo súťaže PPP (Projekty z
Prírodovedných Predmetov).Súťaž bola organizovaná v rámci "Týždňa vedy
a techniky",ktorý predmetová komisia prírodovedných predmetov
organizuje už niekoľko rokov.Čo je cieľom súťaže? Hlavne poukázať na
to,že bez vedomostí z oblastí prírodovedných predmetov,by životná
úroveň ľudstva nebola na takej úrovni ako je dnes.Skúste si položiť
len pár otázok.
-Ako sa cestovalo pred pár desiatkami rokov a dnes? A čo tak cesta na Mesiac?
-Ako by vyzeral náš život bez elektriny?
-Ako sa zmenil životný štýl od vynájdenie televízora, mobilu
,internetu? A čo tak domáce spotrebiče?
Podobných otázok by som mohla položiť niekoľko stoviek.
 Nás učiteľov prírodovedných predmetov trápi,že počet vyučovacích
hodín v rámci školskej prestavby na Slovensku klesá aj napriek tomu,že
je tak zapotreby fundovaných odborníkov z oblasti elektrotechniky,
informatiky, strojárenstva,medicíny,farmácie, dopravy,
poľnohospodársta, výživy,.....
Aj táto súťaž poukázala na dôležitosť a význam vzdelávania v
prírodovedných predmetoch.Projekty, ktoré boli prezentované bolo veľmi
zaujímave. Od životopisov významných vedcov,cez aplikáciu prírodných
zákonov v rôznych oblastiach života, až po alternatívne zdroje
energie, ekológiu či kozmológiu.
Komisia nemala ľahkú úlohu pri určovaní poradia z 13 kvalitných prác
.Každý zo zúčastnených je víťazom.Svoj voľný čas zmysluplne využil a
obohatil svoje vedomosti.Aj keď víťazstvo ženie jednotlivca aj
spoločnosť stále vyššie a vyššie, my sme sa držali olympijského hesla
:" Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastni sa!"

Umiestnenie súťažiacich

 I.miesto:      - POD HLADINOU MORA      Daniela Demčišáková    III.C
                     -TELOMERÁZY                    Daniela Lacková a Lucia Tomková   IV.A

II. miesto:     -TOMOGRAFIA                     Igor Michalčík    III.B
                    -N.TESLA                             Michal Kubovič    IV.A
                    - KMEŇOVÉ  BUNKY            Simona Sotáková a Tibor Kolesnáč   IV.B


Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme!
Za konzultantky, porotkyne a vedenie školy organizátorka súťaže G. Čurková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA