• 2014/15

    •  

     Úspechy našich študentov v šk. roku 2014/2015

     • Úspešnosť školy v EČ MS z anglického jazyka na úrovni B2 bola 75,4 %.
     • Všetci 11 študenti, ktorí robili cambridgeskú skúšku FCE v júni 2015 boli úspešní. Štyrom študentom bol na základe výsledkov udelený certifikát na úrovni CAE.
     • Celoslovenské kolo súťaže Shakespeare’s Memorial – Kristína Lashkay, I.B, 1. miesto
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku:
      • kategória 2A – Kristína Lashkay, I.B, 2. miesto
      • kategória 2B – Janka Albertiová, III.B, 2. miesto
     • Súťaž Angličtinár roka – Janka Albertiová, III.B, 8. miesto v SR a 38. miesto v ČR a SR

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo