• 2015/16

    •  

     Úspechy našich študentov v šk. roku 2015/16

     Úspešnosť školy v EČ MS z anglického jazyka na úrovni B2 bola 63,3 %.

     Všetci študenti, ktorí robili cambridgeskú skúšku FCE a IELTS v júni 2016 boli úspešní. Študentovi Filipovi Žipajovi bol na základe výsledkov udelený certifikát na úrovni C2.

     Celoeurópska súťaž Angličtinár roka

     • Róbert Selvek, V.SA 2. miesto v SR a 13. miesto v EÚ
     • Jana Albertiová, IV.B 19. miesto v SR a 94. miesto v EÚ
     • Richard Rybár, II.SA 42. miesto v SR a 219. miesto v EÚ

     (súťaže sa zúčastnilo 42 študentov našej školy, zapojilo sa do nej 479 škôl a 10 989 študentov z 19 krajín Európskej únie).

     Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo – študenti 1. a 2. roč., 1. miesto za dramatizáciu ruskej rozprávky

     Súťaže a iné aktivity v anglickom jazyku v šk. roku 2015/2016

     • Európsky deň jazykov, zážitkové aktivity, september 2015
     • Shakespeare's Memorial, súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku, október 2015
     • Juvenes Translatores, súťaž mladých prekladateľov,  november 2015
     • English Essay Competition, súťaž v písaní esejí, november 2015
     • Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo, december 2015
     • Týždeň anglicky hovoriacich krajín, február 2016
     • jazykovo-poznávací pobyt v Pobaltí a Petrohrade, jún 2016
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • British Council - návšteva knižnice, beseda s predstaviteľmi a hosťami z British Council
     • otvorené hodiny anglického jazyka
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
     • konzultačné hodiny
     • bohatá ponuka krúžkov

      

     1. Shakespeare's Memorial
     2. English Essay Competition
     3. Juvenes Translatores
     4. Olympiáda v anglickom jazyku
     5. Týždeň anglicky hovoriacich krajín
     6. Projekty
     7. Jazykovo-poznávací pobyt - Pobaltie & Petrohrad 2016
     8. Maturita

      

      

     Výsledky English Essay Competition

     Juniors:

     1. Veronika Hudáková (I.A)

     2. Nina Španová (II.B)

     3. Ester Natália Prékopová (II.SB)

     Seniors:

      1. Jana Albertiová (IV.B)

      2. Alexandra Stanová (IV.A)

      3. Tamara Rusnáková (V.SB)

      

      

     (fotoalbum)

      

     Juvenes Translatores

     Výsledky Juvenes Translatores

     Juniors:

      1. Marek Gaľa (II.SA)

      2. Alexandra Ružičková (III.SA)

      3. Eszter Natália Prékopová (II.SB)

     Seniors:

     1. Samuel Kurucz (IV.SB)
     2. Patrik Lukáč (IV.B)
     3. Ivana Papcunová (IV.A)
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo